2/9 là ngày gì? Ý nghĩa của ngày 2 tháng 9 với người dân Việt Nam.

Là người Việt Nam, có lẽ không ai trong chúng ta không biết đến ngày 2 tháng 9 Ngày 2 tháng 9 luôn là ngày mà mọi người dân trên đất nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hằng năm đều mong chờ, bởi đây là một ngày lễ, một ngày để nghỉ ngơi sau một thời gian dài làm việc chăm chỉ.

Hãy cùng tìm hiểu xem ngày 2 9 là ngày gì và có ý nghĩa như thế nào đối với mọi người nhé.

Ngày 2 9 là gì?

Chúng ta đều biết rằng ngày 2 tháng 9 là ngày Quốc khánh của Việt Nam.

Quốc khánh Việt Nam là một ngày lễ chính thức của Việt Nam, diễn ra vào ngày 2 tháng 9 hàng năm, kỷ niệm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, khai sinh ra đất nước. Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Vào ngày này tại quảng trường Ba Đình rộng lớn, Bác Hồ của chúng ta đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, tố cáo tội ác của bọn thực dân, đế quốc, khẳng định quyền sống độc lập, quyền mưu cầu hạnh phúc. của dân tộc Việt Nam.

Lịch sử ngày quốc khánh 2-9 khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

Sau khi Hà Nội và miền Bắc khởi nghĩa thành công, ngày 25-8, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ chiến khu trở về ngoại thành Hà Nội. Chiều hôm sau, Trung ương Đoàn đón anh về tầng 2, số nhà 48 phố Hàng Ngang, Hà Nội để trực tiếp chỉ đạo phong trào. Đồng chí chủ trì cuộc họp Thường vụ Trung ương Đảng bàn về đối nội, đối ngoại và ra quyết định khẩn trương tổ chức lễ ra mắt Chính phủ lâm thời.

Đúng 14 giờ, trên sân khấu lớn tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước sự mít tinh của đông đảo nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc Tuyên ngôn độc lập và tuyên đọc Tuyên ngôn. của Độc lập. cùng quốc dân, đồng bào cả nước và toàn thể nhân loại trên thế giới, từ nay nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời.

Trích Tuyên ngôn Độc lập:

“… Toàn thể nhân dân Việt Nam, trên dưới kiên quyết chống lại âm mưu của thực dân Pháp.

Chúng tôi tin rằng các nước Đồng minh, đã công nhận các nguyên tắc bình đẳng dân tộc tại các Hội nghị của Nam tông và Cựu Kim Sơn, không thể không công nhận quyền độc lập của dân tộc Việt Nam.

Một dân tộc đã can đảm chống lại ách nô lệ của Pháp trong hơn tám mươi năm, một dân tộc đã can đảm đứng về phía đồng minh chống lại chủ nghĩa phát xít trong nhiều năm, rằng mọi người phải được tự do! Con người phải độc lập!

Vì những lý do đó, chúng tôi, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, xin long trọng tuyên bố với thế giới rằng:

Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và trên thực tế đã trở thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể nhân dân Việt Nam quyết tâm dùng tất cả tinh thần và sức lực, tính mạng và của cải để giữ vững nền độc lập tự do đó ”.

Ý nghĩa lịch sử của ngày 2 tháng 9 đối với dân tộc Việt Nam

Là người Việt Nam không ai không biết, không ai không xúc động khi nhắc đến ngày 2 tháng 9. Đó là niềm tự hào, hãnh diện, tự tôn dân tộc. Đây không chỉ là ngày lễ, mà quan trọng hơn, là thời điểm để những người con Việt Nam, trong đó có kiều bào cùng hướng về Tổ quốc, tưởng nhớ công lao của các anh hùng đã hy sinh vì Tổ quốc. dân tộc, ghi nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đáng kính. Là ngày toàn dân tự hào hát quốc ca.

Ngày 2/9 có một ý nghĩa không thể nào quên, đó là ngày 2/9/1945 đã đi vào lịch sử, ngày độc lập dân tộc chấm dứt chế độ phong kiến ​​trên đất nước ta, đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới. kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

Ngày 2/9 như một mốc son chói lọi, như một “nhân chứng lịch sử” dù thời gian có trôi đi nhưng những chiến công hiển hách của dân tộc vẫn còn mãi với thời gian, với tuyên ngôn bất hủ mà bao thế hệ đi qua. hệ thống sẽ không bao giờ quên.

Đặc biệt, ngày này còn nhắc nhở thế hệ trẻ phải sống xứng đáng với công ơn của tổ tiên ngày xưa.

Vậy là chúng ta đã biết ngày 2-9 là ngày gì, có ý nghĩa như thế nào đối với mọi người rồi phải không nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *