Án lệ là gì? Tổng hợp toàn bộ án lệ tại Việt Nam

Hãy cùng Giacongreal trả lời câu hỏi Án lệ là gì? Tổng hợp toàn bộ án lệ tại Việt Nam để chúng ta hiểu rõ hơn nhé.!

1. Tiền lệ là gì?

Tiền lệ của vụ án là những luận điểm, quyết định trong một bản án, quyết định cuối cùng của Tòa án về một vụ án cụ thể do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao lựa chọn, Chánh án Tòa án nhân dân xét chọn. Bản tuyên ngôn của Đấng tối cao là tiền lệ để các Tòa án nghiên cứu, vận dụng khi xét xử.

(Điều 1 Nghị quyết 04/2019 / NQ-HĐTP)

Tiền lệ là gì?  Tổng hợp tất cả các trường hợp tiền lệ ở Việt Nam

Tiền lệ là gì? Tổng hợp tất cả các trường hợp tiền lệ ở Việt Nam

Tiêu chí để chọn tiền lệ trường hợp

Án lệ được chọn phải đáp ứng các tiêu chí sau:

– Có giá trị làm rõ các quy định của pháp luật với nhiều cách hiểu khác nhau, phân tích, giải thích các vấn đề, sự kiện pháp lý, đồng thời chỉ ra các nguyên tắc, phương hướng và quy phạm pháp luật được áp dụng trong luật.

– Họ có tiêu chuẩn;

– Có giá trị định hướng việc áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử.

2. Danh sách các trường hợp tiền lệ ở Việt Nam
Tệp Word của tất cả 52 trường hợp tiền lệ

Tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2022, 52 tiền lệ đã được công bố và áp dụng tại Việt Nam, ví dụ:

– Án lệ số. 01/2016 / AL về vụ án giết người

– Án lệ số. 02/2016 / AL về tranh chấp trả lại tài sản

– Án lệ số. 03/2016 / AL về kiện tụng ly hôn

– Án lệ số. 04/2016 / AL về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

– Án lệ số. 05/2016 / AL về đối tượng của tranh chấp di chúc

– Án lệ số. 06/2016 / AL về đối tượng của tranh chấp di chúc

– Án lệ số. 07/2016 / AL về việc công nhận các hợp đồng mua bán nhà ở trước ngày 01/07/1991.

– Án lệ số. 08/2016 / AL về việc ấn định lãi suất và điều chỉnh lãi suất trong hợp đồng vay tài sản kể từ ngày xét xử sơ thẩm tiếp theo.

– Án lệ số. 09/2016 / AL về việc xác định lãi suất nợ đến hạn bình quân trên thị trường và trả lãi trên số tiền phạt vi phạm, thiệt hại.

– Án lệ số. 10/2016 / AL về quyết định hành chính bị khởi kiện vụ án hành chính.

– Luật tư pháp số. 11/2017 / AL về việc công nhận hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất khi có bất động sản trên đất không thuộc sở hữu của bên nhận thế chấp

– Án lệ số. 12/2017 / AL về việc giải quyết vụ án mà một bên được triệu tập hợp lệ lần đầu tiên sau khi Tòa án hoãn phiên tòa chính.

– Án lệ số. 13/2017 / AL về hiệu lực của việc thanh toán thư tín dụng (L / C) trong trường hợp huỷ bỏ hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế mà thư tín dụng làm căn cứ.

– Án lệ số. 14/2017 / AL về việc ghi nhận các điều khoản của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất không được quy định trong hợp đồng

– Án lệ số. 15/2017 / AL về việc công nhận thỏa thuận bằng miệng của các bên trong việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp

– Luật tư pháp số. 16/2017 / AL về việc công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là di sản thừa kế do một trong các đồng thừa kế chuyển nhượng

– Án lệ số. 17/2018 / AL trong tập “Có tính chất hung hãn” trong tội “Giết người” cùng đồng phạm

– Án lệ số. 18/2018 / AL về hành vi Giết người khi thi hành công vụ về tội “Giết người”.

– Án lệ số. 19/2018 / AL về việc xác định giá trị tài sản tịch thu đối với tội “Tham ô tài sản”

– Án lệ số. 20/2018 / AL về việc làm sau khi hết thời gian thử việc

– Án lệ số. 21/2018 / AL về lỗi và thiệt hại trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê tài sản

Trường hợp không. 22/2018 / AL về việc không vi phạm nghĩa vụ cung cấp dữ liệu về tình trạng sức khỏe trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

– Án lệ số. 23/2018 / AL về việc hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có hiệu lực khi bên mua bảo hiểm không đóng phí bảo hiểm do lỗi của bên bảo hiểm.

– Án lệ số. 24/2018 / AL về thừa kế chuyển thành tài sản thuộc sở hữu hợp pháp và quyền sử dụng thể nhân

– Trường hợp không. 25/2018 / AL về việc không nộp tiền đặt trước vì lý do khách quan

– Án lệ số. 26/2018 / AL về việc xác định thời điểm bắt đầu tính thời hiệu và thời hiệu nộp đơn yêu cầu chia thừa kế là bất động sản.

– Án lệ số. 27 / AL / 2019 về việc thụ lý, giải quyết các vụ án hành chính liên quan đến bất động sản do Nhà nước quản lý, bố trí sử dụng trong thời gian thực hiện chính sách quản lý nhà ở và chính sách cải tạo đất để tạo dựng chủ nghĩa xã hội trước ngày 01/7/1991.

– Trường hợp không. 28/2019 / AL về tội “Giết người trong trạng thái tinh thần cực kỳ lo lắng”.

– Án lệ số. 29/2019 / AL về việc tịch thu tài sản do phạm tội “Cướp tài sản”.

– Án lệ số. 30/2020 / AL về hành vi cố ý điều khiển xe để chôn người bị thương sau tai nạn giao thông.

– Án lệ số. 31/2020 / AL về xác định quyền thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số của Chính phủ. 61 / CP ngày 5 tháng 7 năm 1994 là quyền sở hữu.

– Án lệ số. 32/2020 / AL đối với đất do cá nhân khai thác rồi đi định cư ở nước ngoài do người khác quản lý, sử dụng ổn định lâu dài.

– Án lệ số. 33/2020 / AL đối với trường hợp cá nhân được nhà nước giao đất nhưng không sử dụng mà cho người khác quản lý, sử dụng ổn định lâu dài.

– Án lệ số. 34/2020 / AL về quyền lập di chúc xác định giá trị bồi thường về đất trong trường hợp nhà nước trả lại đất có bồi thường.

– Luật tư pháp số. 35/2020 / AL về việc người Việt Nam trước khi ra nước ngoài giao đất nông nghiệp cho người trong nước sử dụng.

– Án lệ số. 36/2020 / AL về hiệu lực của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất khi giấy chứng nhận quyền sử dụng bị huỷ bỏ hoặc huỷ bỏ.

– Án lệ số. 37/2020 / AL về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm tài sản trong trường hợp bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm sau khi hết thời hạn đóng phí bảo hiểm.

– Án lệ số. 38/2020 / AL về việc không chấp nhận yêu cầu chia tài sản theo phán quyết cuối cùng.

– Trường hợp không. 39/2020 / AL về xác định giao dịch dân sự có điều kiện vô hiệu do điều kiện bất khả thi.

– Án lệ số. 40/2021 / AL về việc công nhận chuyển đổi quyền sử dụng đất trên thực tế;

– Án lệ số. 41/2021 / AL về chấm dứt hôn nhân thực tế;

– Án lệ số. 42/2021 / AL về quyền của người tiêu dùng lựa chọn Tòa án giải quyết tranh chấp trong trường hợp hợp đồng theo mẫu có thỏa thuận trọng tài;

– Án lệ số. 43/2021 / AL về hiệu lực của hợp đồng thế chấp trong trường hợp tài sản thế chấp là nhà, đất mà bên nhận thế chấp nhận chuyển nhượng từ người khác mà chưa trả đủ tiền cho bên bán.

– Án lệ số. 44 / 202l / AL về việc xác định thời hiệu khởi kiện yêu cầu phản tố;

– Án lệ số. 45/2021 / AL về việc cho rằng Bị cáo đã phạm tội “Giết người” trong vụ án “Tội phạm không đạt yêu cầu”;

– Án lệ số. 46/2021 / AL về việc xác định các tình tiết định khung hình sự “Dâm ô đối với trẻ em là người có công nuôi dưỡng người phạm tội” về tội “Dâm ô đối với trẻ em”;

– Án lệ số. 47/2021 / AL về định tội danh trong trường hợp bị cáo dùng hung khí đâm vào bộ phận trọng yếu của cơ thể nạn nhân;

– Án lệ số. 48/2021 / AL về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “thu lợi bất chính”;

– Án lệ số. 49/2021 / AL về việc ra quyết định hành chính khi chưa được ủy quyền;

– Án lệ số. 50/2021 / AL về quyền khởi kiện đòi lại tài sản của người được giao tài sản trên cơ sở bản án, quyết định cuối cùng;

– Án lệ số. 51/2021 / AL về xác định quyền sở hữu đối với bãi đậu xe của công trình nhà ở;

– Án lệ số. 52/2021 / AL về hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi chưa đăng ký quyền sử dụng đất.

Châu Thanh

#Án #lệ #là #gì #Tổng #hợp #toàn #bộ #án #lệ #tại #Việt #Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.