Anh là người đầu tiên trong tiểu đội 26 người? Đúng nhất

Cùng Giacongreal tìm hiểu Anh là người đầu tiên trong tiểu đội 26 người? Đúng nhất để có câu trả lời chính xác nhất nhé.

Anh ấy là người đầu tiên trong đội hình 26 người, người đầu tiên trong đội hình 26 người, anh ấy tên gì, Giacongreal chia sẻ nhiều nhất.

Bạn có phải là người đầu tiên trong nhóm 26 người?

Bạn là người đầu tiên trong đội 26 người, Anh ấy là người hùng trẻ tuổi của đội.

Tiểu đoàn là đơn vị có tổ chức nhỏ nhất trong quân đội. Đội trưởng được gọi là tiểu đội trưởng.

Bạn biết những tấm gương anh hùng sẵn sàng hy sinh thân mình

Bế Văn Đàn dùng vai làm giá đỡ vũ khí.

Tô Vĩnh Diện dùng thân pháo.

Phan Đình Giót lấp hố bằng thân.

Trần Can hào dẫn đội hình vượt qua boongke đã chỉ định về sở chỉ huy, rồi cắm cờ trên boongke Him Lam…

#Anh #là #người #đầu #tiên #trong #tiểu #đội #người #Đúng #nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.