Các thành bang Lagash, Kish, Surrupak, Uruk… là những quốc gia nhỏ của người?

Hãy cùng giacongreal tìm câu trả lời cho chủ đề: Các thành bang Lagash, Kish, Surrupak, Uruk… là những quốc gia nhỏ của người? được quan tâm tìm kiếm này nhé

Các thành phố-bang Lagash, Kish, Surrupak, Uruk, Nuppur… Là những quốc gia nhỏ bé là gì, Giacongreal chia sẻ câu trả lời hay nhất.

Các thành phố-bang Lagash, Kish, Surrupak, Uruk, NuppurLi là những quốc gia nhỏ những gì?

Các thành phố-bang Lagash, Kish, Surrupak, Uruk, Nuppur là những nước nhỏ Người Sumer.

Về người Sumer

Thuật ngữ Sumer được lấy từ các văn bản cổ, bắt nguồn từ thuật ngữ Sumer của người Akkad, dùng để chỉ quốc gia ở cực nam của Lưỡng Hà, không giống như quốc gia Akkad ở phía bắc (Akadum trong tiếng Akkadian và Ki-uri trong tiếng Sumer). nói tiếng Semitic người. Các nhà sử học sau này đặt ra thuật ngữ “người Sumer” cho những người sống trong khu vực và nói ngôn ngữ này.

Người Sumer tự gọi mình là ùĝ saĝ gig-ga (nghĩa đen: “những người đầu đen”),[4] và họ đặt tên cho vùng đất của mình là ki-en-gi (-r) (nghĩa đen là ‘đất’ + ‘vua’ + ‘quý tộc’), có nghĩa là ‘đất của vua’. Người Akkad cũng gọi người Sumer là “người đầu đen”, hay tsalmat-qaqqadi trong tiếng Akkadian.[5]

Từ Sumer trong tiếng Akkad có thể là một tên địa lý trong một phương ngữ, nhưng không thể xác định được sự phát triển âm vị học dẫn đến thuật ngữ Sumer trong tiếng Akkad.

Từ tiếng Do Thái Shinar, tiếng Ai Cập Sngr, và tiếng Hittite Shanhar (a) đều dùng để chỉ miền nam Lưỡng Hà, một biến thể có thể có ở phía tây của Sumer.

Thuật ngữ “người Sumer” cũng được đề cập trong các văn bản cổ (eme-gi trong tiếng Sumer và tiếng Sumer trong tiếng Akkadian) của thời kỳ Babylon sau này.

#Các #thành #bang #Lagash #Kish #Surrupak #Uruk #là #những #quốc #gia #nhỏ #của #người

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.