Các trường hợp không phải xin giấy phép xây dựng là gì?

Hãy cùng Giacongreal trả lời câu hỏi Các trường hợp không phải xin giấy phép xây dựng là gì? để chúng ta hiểu rõ hơn nhé.!

Việc xin giấy phép xây dựng là điều phổ biến trước khi khởi công một dự án. Tuy nhiên, pháp luật có quy định cụ thể những trường hợp không phải xin phép xây dựng không?

Nội dung của bài báo

  • Các trường hợp không phải xin phép xây dựng
  • Những trường hợp sửa chữa nhà không cần xin giấy phép
  • Bạn có cần giấy phép để xây dựng một ngôi nhà tạm thời?

Các trường hợp không phải xin phép xây dựng

Câu hỏi: Những trường hợp nào không phải xin phép xây dựng theo quy định của pháp luật? Xin hãy giúp tôi thông tin!

Thưa ông / bà, Luật Xây dựng sửa đổi 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 dự kiến ​​có nhiều trường hợp được miễn giấy phép xây dựng.

Cụ thể, Điều 89, điểm 2 của luật này quy định cụ thể các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng, đó là:

1. Công trình bí mật nhà nước, công trình cấp bách.

2. Công trình thuộc dự án đầu tư công do Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, các Bộ, ngành kiểm toán. , các bộ, cơ quan ngang sở, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của Mặt trận yêu nước Việt Nam và tổ chức chính trị – xã hội, Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư xây dựng.

3. Công trình xây dựng tạm theo quy định tại Điều 131 của luật này (là công trình được xây dựng trong thời gian nhất định phục vụ nhu cầu công trình chính, phục vụ cho việc tổ chức các sự kiện hoặc các công trình khác … )

4. Công trình sửa chữa, cải tạo bên trong là công trình sửa chữa, cải tạo bên ngoài không tiếp giáp với đường giao thông trong đô thị phù hợp với yêu cầu quản lý kiến ​​trúc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định; nội dung sửa chữa, cải tạo không làm thay đổi công năng sử dụng, không ảnh hưởng đến an toàn kết cấu chịu lực của công trình, phù hợp với quy hoạch xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, yêu cầu về an toàn phòng, chống cháy, nổ. bảo vệ và bảo vệ môi trường. sự bảo vệ.

5. Công trình quảng cáo không phải cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quảng cáo; các công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo quy định của Chính phủ;

6. Công trình xây dựng trên địa bàn từ hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị phù hợp với quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. hãng.

7. Các công trình xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng báo cáo kết quả thẩm định công trình xây dựng, phân bổ sau khi lập dự án cơ bản thuộc diện chấp thuận xây dựng và đủ điều kiện cấp giấy phép. với luật này.

8. Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng khu dân cư đã có quy hoạch chi tiết 1/500 được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

9. Công trình cấp IV, nhà ở riêng lẻ tại nông thôn dưới 07 tầng và trong khu vực chưa có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư tại nông thôn được cấp có thẩm quyền phê duyệt; công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở miền núi và hải đảo trong khu vực chưa có quy hoạch đô thị hoặc quy hoạch xây dựng khu chức năng; trừ các công trình, nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, di tích lịch sử – văn hóa.

10. Chủ đầu tư xây dựng công trình thuộc trường hợp 2, 6, 7, 8 và 9 (nêu trên) có trách nhiệm gửi thông báo về việc khởi công xây dựng, trừ nhà ở đặc biệt thuộc trường hợp 9 phải nộp hồ sơ dự án theo quy định. cơ quan chính quyền địa phương đầu mối xây dựng để quản lý.

hoa bia không cần xin phép

Những trường hợp sửa chữa nhà không cần xin giấy phép

Câu hỏi: Tôi biết có những trường hợp sửa chữa, cải tạo nhà không cần xin giấy phép. Những trường hợp đó là gì? Nếu tôi làm thêm gác xép để tăng diện tích nhà thì có phải xin giấy phép không?

Thưa ông / bà, Có 2 trường hợp sửa chữa, cải tạo nhà ở được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014, bao gồm:

– Các công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không ảnh hưởng đến môi trường và an toàn công trình.

– Công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến ​​trúc bên ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến ​​trúc.

Vì vậy, đối với các trường hợp sửa chữa, cải tạo nhà có thay đổi như thay đổi kết cấu chịu lực, công năng sử dụng hoặc tác động môi trường, an toàn thi công, thay đổi kiến ​​trúc bên ngoài, v.v. gần các tuyến đường trong đô thị cần quản lý kiến ​​trúc thì phải có giấy phép xây dựng.

trường hợp của bạn, Làm thêm tầng áp mái đồng nghĩa với việc thay đổi kết cấu chịu lực của ngôi nhà, vì vậy bạn cần phải xin giấy phép xây dựng.

Bạn có cần giấy phép để xây dựng một ngôi nhà tạm thời?

Câu hỏi: Tôi đã xin giấy phép xây dựng khách sạn cho gia đình kinh doanh, nay tôi muốn xây nhà ở tạm cho đội thợ xây dựng. Tôi có phải xin giấy phép xây dựng nhà tạm không?

Xin chào các bạn, theo quy định tại điểm 2 Điều 89 Luật xây dựng 2014 sửa đổi bổ sung năm 2020 quy định chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp thì mới được khởi công xây dựng, trừ những trường hợp chúng tôi. miễn giấy phép xây dựng, chúng tôi đã cung cấp các thông tin trên như:

– những vấn đề thuộc bí mật nhà nước; công trình xây dựng khẩn cấp

– Công trình xây dựng tạm thời như công trình được xây dựng có thời hạn phục vụ mục đích xây dựng chính, dùng để tổ chức sự kiện hoặc các hoạt động khác, v.v.

– Công trình xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo kết quả thẩm định công trình xây dựng và phát …

– Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng theo dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng khu dân cư đã có quy hoạch chi tiết 1/500 được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt …

Vì vậy, trong trường hợp Việc xây dựng nhà ở tạm bợ có thời hạn cụ thể để thực hiện mục đích xây dựng chính theo quy định tại Điều 131 Luật Xây dựng 2014 thì không phải xin cấp giấy phép xây dựng.

HieuLuat vừa phản hồi thông tin về Các trường hợp không phải xin phép xây dựngTrợ cấp thất nghiệp sẽ tăng lên? Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hãy liên hệ với chúng tôi 19006199 để được hỗ trợ.

>> Xây nhà cấp 4 ở nông thôn có cần xin giấy phép không?


#Các #trường #hợp #không #phải #xin #giấy #phép #xây #dựng #là #gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.