Cận tử nghiệp là gì?

Hãy cùng Giacongreal trả lời câu hỏi Cận tử nghiệp là gì? để chúng ta hiểu rõ hơn nhé.!

Cận tử nghiệp là nghiệp vừa được tạo ra bởi một ý nghĩ trước khi chết. Ý chí này rất mạnh mẽ và rất quan trọng vì nó quyết định hướng tái sinh, là tốt hay xấu.

Cận tử nghiệp là nghiệp được tạo ra ngay trước khi chết để xác định cảnh giới tái sinh.

Cận tử nghiệp là nghiệp được tạo ra ngay trước khi chết để xác định cảnh giới tái sinh.

Thông thường, thói quen nghiệp mạnh nhất sẽ quay trở lại cuộc sống trước khi chết một cách mãnh liệt nhất, vì vậy có một yếu tố mạnh mẽ quyết định nơi đầu thai. Tuy nhiên, cũng có trường hợp liên quan đến nghiệp cận tử.

Lý thuyết nghiệp báo của Phật giáo đề cập đến hai loại nghiệp ảnh hưởng lẫn nhau và ảnh hưởng lẫn nhau quyết định hướng tái sinh, tốt hay xấu. Hai nghiệp đó là nghiệp cận tử và nghiệp tích lũy. Sự tích lũy nghiệp chứa nhóm nhiều kiếp cho đến nay. Cận tử nghiệp là nghiệp mới được tạo ra vào lúc chết.

Kinh sách nói rằng có người đã tích thiện nghiệp từ nhiều đời đến nay, lúc lâm chung đột nhiên hôn mê, thấy có người xúi giục mình làm điều ác (ác nghiệp cận kề cái chết). Trong trường hợp này, nghiệp cận tử không chi phối hướng tái sinh, mà được xác định bởi nghiệp tích lũy nghiệp lành của họ để đưa họ đến cảnh giới tốt.

Cũng có người làm điều ác nhiều nên đọa vào cõi xấu, nhưng khi cận kề cái chết họ lại làm điều thiện, tâm họ luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp, ngay cả lúc lâm chung cũng không để họ bị đọa vào. các cảnh giới, xấu. Vì vậy, nói làm ác khi chết nhất định sẽ đọa vào cõi dữ, làm lành nhất định lên thiên đàng. Vì tuy họ làm điều ác, nhưng khi cận kề cái chết, nghiệp lành của họ quá mạnh, không thể đưa họ về cõi lành.

Cũng có trường hợp dù đã làm nhiều việc thiện nhưng khi cận kề cái chết lại nổi cơn thịnh nộ, thì nghiệp ác cận kề cái chết có thể hướng họ vào vùng xấu. Vì vậy, cận tử nghiệp, cũng như nghiệp tích, rất quan trọng và kinh Phật khuyên chúng ta không chỉ nên tu hành khi gần già, sắp chết hay sắp chết, mà phải thực hành ở tất cả các giai đoạn của cuộc đời con người, luôn luôn . thể xác, lời nói và tinh thần tốt, từ khi còn trẻ, còn khỏe mạnh cho đến hết cuộc đời của con người.


#Cận #tử #nghiệp #là #gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.