CDC là gì? Chức năng, nhiệm vụ, địa chỉ của trung tâm CDC Việt Nam

Đó là cụm từ thường được nhắc đến trong mùa dịch bệnh nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về nó CDC là gì?. Chức năng của CDC là gì? Làm cách nào để liên hệ với CDC tại Việt Nam? Hãy cùng tìm hiểu những thông tin cụ thể nhất về trung tâm CDC qua bài viết dưới đây.

CDC là gì?

Đây là tên viết tắt của cụm từ tiếng Anh Centers for Disease Control and Prevention, CDC là Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, một cơ quan y tế trực thuộc Bộ Y tế Quốc gia.

CDC là gì?

Tại Việt Nam, CDC còn có tên gọi khác là Cục Y tế dự phòng Việt Nam. Vụ Y tế thuộc Bộ Y tế thực hiện chức năng chính là tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế tổ chức thực hiện các quy định về y tế dự phòng trên phạm vi các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tiền thân của Cục Y tế Dự phòng Việt Nam là Cục Phòng và chữa bệnh. Ngày 12/4/1956, Khoa Phòng bệnh được thành lập trên cơ sở tách ra từ Khoa Phòng bệnh. Ngày 20/5/2005 Vụ đổi tên Cục Y tế dự phòng và Phòng, chống HIV / AIDS thành Cục Y tế dự phòng Việt Nam.

Chức năng và nhiệm vụ của trung tâm CDC là gì?

CDC có mặt ở hầu hết các quốc gia. Tùy theo quy định và cơ chế, CDC ở mỗi nước có chức năng và quyền hạn riêng.

Chức năng của CDC tại Việt Nam

Chức năng của CDC tại Việt Nam được quy định tại Nghị định số 75/2017 / NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ. Cục Y tế dự phòng thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước và thực hiện các quy định của pháp luật về y tế dự phòng. Bao gồm:

 • Phòng, chống các bệnh truyền nhiễm và không lây nhiễm.
 • Xét nghiệm trong lĩnh vực y tế dự phòng và an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm.
 • Dinh dưỡng cộng đồng.
 • Kiểm dịch y tế biên giới.
 • Sử dụng vắc xin, tiêm chủng.
 • Chăm sóc sức khỏe ban đầu và nâng cao sức khỏe cho người dân tại cộng đồng.
 • Phát triển và nâng cao năng lực của hệ thống y tế dự phòng.
 • Quản lý nhà nước các dịch vụ công trong lĩnh vực y tế dự phòng.
CDC là gì?

Trung tâm CDC có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, tài khoản riêng và hiện có trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội. Tại thời điểm này, bạn đã có thể trả lời câu hỏi CDC là gì.

Sứ mệnh của Trung tâm CDC Việt Nam

Chủ trì xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án và hoạt động trong lĩnh vực y tế dự phòng được giao, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và hướng dẫn thực hiện sau khi được phê duyệt.

Chủ trì, phối hợp xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, quy định, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các chính sách, quy định. sách về y tế dự phòng được phân công, trình cấp có thẩm quyền ban hành và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

CDC là gì?

Về phòng, chống các bệnh truyền nhiễm:

 • Xây dựng, đề xuất ban hành hoặc điều chỉnh, bổ sung danh mục bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật.
 • Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức giám sát, phát hiện sớm bệnh truyền nhiễm và tác nhân gây bệnh truyền nhiễm.
 • Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các nội dung, biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật.
 • Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các biện pháp chống dịch, tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Y tế công bố dịch, công bố hết dịch và áp dụng các biện pháp ứng phó khẩn cấp về y tế. dịch theo quy định của pháp luật.
 • Chỉ đạp, hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung kiểm dịch y tế biên giới theo quy định của pháp luật.
 • Quản lý dữ liệu và làm đầu mối cung cấp thông tin về các bệnh truyền nhiễm.
 • Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về bệnh truyền nhiễm, làm đầu mối tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình bệnh truyền nhiễm trong cả nước theo quy định của pháp luật. .

Về phòng, chống các bệnh không lây nhiễm và bệnh mãn tính khác:

 • Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống các yếu tố nguy cơ của bệnh không lây nhiễm, bệnh tâm thần và các bệnh mãn tính khác, làm đầu mối triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại của bệnh không lây nhiễm. bệnh tật. tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn khác.
 • Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý, dự phòng cho người rối loạn chuyển hóa, tiền bệnh, người có nguy cơ cao mắc bệnh không lây nhiễm, người rối loạn tâm thần và bệnh mãn tính. đếm khác.
 • Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các hoạt động dự phòng, phát hiện sớm, quản lý, điều trị, chăm sóc và các biện pháp phòng, chống bệnh không lây nhiễm, bệnh tâm thần và bệnh mãn tính. khác trong cộng đồng.
 • Đầu mối theo dõi, báo cáo thống kê, quản lý và cung cấp thông tin, dữ liệu về các yếu tố nguy cơ, tình trạng bệnh tật và kết quả hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm, bệnh tâm thần và các bệnh mãn tính khác. Đây là những nhiệm vụ cơ bản của CDC, trả lời câu hỏi CDC là gì.

Về sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế và tiêm chủng:

 • Xây dựng, đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục bệnh truyền nhiễm cần sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế theo quy định của pháp luật.
 • Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của các cơ sở tiêm chủng trên toàn quốc theo đúng quy định của pháp luật.
 • Thực hiện chức năng giám sát an toàn tiêm chủng của Cơ quan Quản lý Vắc xin Quốc gia (NRA).
 • Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng vắc xin, tiêm chủng và giám sát an toàn tiêm chủng.
 • Thường trực Hội đồng tư vấn sử dụng vắc xin bằng sinh phẩm y tế của Bộ Y tế và Hội đồng tư vấn đánh giá phản ứng sau tiêm chủng của Bộ Y tế.

Về xét nghiệm trong lĩnh vực y tế dự phòng và an toàn sinh học trong xét nghiệm:

 • Đầu mối xây dựng các quy định, hướng dẫn về đảm bảo chất lượng hoạt động xét nghiệm trong lĩnh vực y tế dự phòng.
 • Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các biện pháp an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và xử lý, khắc phục sự cố an toàn sinh học. Quản lý việc công bố và cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cho các phòng xét nghiệm theo quy định của pháp luật.
 • Hướng dẫn và tổ chức quản lý mẫu bệnh phẩm có chứa hoặc có khả năng chứa mầm bệnh truyền nhiễm ở người, chủng vi sinh vật gây bệnh cho người.
 • Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác an ninh, sinh học tại phòng thí nghiệm và tham gia phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác phòng, chống khủng bố sinh học.

Về dinh dưỡng cộng đồng:

 • Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc đánh giá tình trạng dinh dưỡng của cộng đồng, xây dựng và đưa ra khuyến nghị về nhu cầu dinh dưỡng, chế độ dinh dưỡng, khẩu phần ăn phù hợp với từng nhóm đối tượng và cơ cấu. Bữa ăn Việt Nam hợp lý.
 • Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện giám sát, phát hiện sớm rối loạn dinh dưỡng và thiếu vi chất dinh dưỡng tại cộng đồng.
 • Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống, rối loạn dinh dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng, ứng phó dinh dưỡng trong trường hợp khẩn cấp và kiểm soát thừa cân, béo phì tại cộng đồng.
 • Quản lý dữ liệu và đầu mối cung cấp thông tin liên quan đến dinh dưỡng và vi chất dinh dưỡng tại cộng đồng.

Địa chỉ và liên hệ của trung tâm CDC là gì?

VNCDC (Cục Y tế dự phòng Việt Nam)

 • Address: Alley 135 Nui Truc, Ba Dinh, Hanoi
 • Điện thoại: 0243 843 0040
 • E-mail: [email protected]
 • Trang web: http://vncdc.gov.vn

CDC Hanoi (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hà Nội)

 • Địa chỉ: 70 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
 • Điện thoại: 0243 834 3537
 • E-mail: [email protected]
 • Trang web: http://hanoicdc.gov.vn/

CDC Hồ Chí Minh (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh)

 • Địa chỉ: 125/61 Âu Dương Lân, P.3, Q.8, TP.HCM
 • Điện thoại: 0283 923 4629
 • Trang web: https://hcdc.vn/

CDC Đà Nẵng (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng)

 • Address: 315 Phan Chau Trinh, Binh Hien Ward, Hai Chau District, Da Nang City
 • Điện thoại: 0236 382 1469
 • Fax: 0236 389 7218
 • Trang web: https://ksbtdanang.vn/

Hy vọng với những chia sẻ trên các bạn có thể hiểu rõ CDC là gì?CDC là gì? Hy vọng bài viết này mang lại những thông tin hữu ích cho bạn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.