Chuyển đổi số là gì?

Hãy cùng Giacongreal trả lời câu hỏi Chuyển đổi số là gì? để chúng ta hiểu rõ hơn nhé.!

(Baonghean.vn) – Chuyển đổi số là quá trình thay đổi đồng bộ, toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên nền tảng công nghệ số.

Chuyển đổi kỹ thuật số là gì?  ảnh 1

Ứng dụng chuyển đổi số và giám sát giao thông từ Trung tâm Điều hành Thành phố Thông minh IOC tại thành phố Vinh. Ảnh: Nguyễn Hải

Trên thế giới, chuyển đổi số bắt đầu được nhắc đến nhiều vào khoảng năm 2015, phổ biến vào năm 2017. Tại Việt Nam, chuyển đổi số bắt đầu được nhắc đến nhiều vào khoảng năm 2018. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia vào ngày 3/6/2020.

Chuyển đổi kỹ thuật số là bước phát triển tiếp theo của tin học hóa, được thực hiện nhờ sự tiến bộ vượt bậc của các công nghệ mới, đặc biệt là kỹ thuật số.

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi hoàn toàn và toàn diện của các cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên nền tảng công nghệ số.

Nội dung của khái niệm chuyển đổi số sẽ tiếp tục được làm rõ qua các câu hỏi và đáp án ở phần tiếp theo.

Tin học hóa là gì?

Tin học hóa hay còn gọi là ứng dụng công nghệ thông tin là việc số hóa các quy trình kinh doanh hiện có. Thông thường, việc tin học hóa không làm thay đổi các quy trình hiện có hoặc các mô hình hoạt động hiện có. Khi quá trình tin học hóa ở mức độ cao, dẫn đến những thay đổi trong quy trình hoặc mô hình hoạt động, nó được gọi là chuyển đổi số.

Sự khác biệt cơ bản giữa chuyển đổi kỹ thuật số và tin học hóa là gì?

Tin học hóa, hoặc ứng dụng công nghệ thông tin, là số hóa một quy trình hiện có, theo một mô hình hoạt động hiện có, nhằm cung cấp một dịch vụ hiện có. Chuyển đổi kỹ thuật số là việc số hóa toàn bộ tổ chức. Chuyển đổi kỹ thuật số là sự thay đổi một quy trình mới, một mô hình tổ chức mới, một dịch vụ mới hoặc phương thức cung cấp dịch vụ.

Sự khác biệt cơ bản giữa chuyển đổi số với khoa học công nghệ và đổi mới là gì?

Chuyển đổi số là việc chuyển đổi mô hình hoạt động dựa trên nền tảng công nghệ số và dữ liệu số. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là việc tạo ra các giá trị mới dựa trên những khám phá trong nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ.

Chuyển đổi kỹ thuật số và đổi mới trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư về cơ bản là một và giống nhau.

Công nghệ kỹ thuật số là gì?

Trong cuộc sống, con người giao tiếp với nhau bằng tín hiệu tương tự, được biểu diễn dưới dạng giọng nói. Trong môi trường kỹ thuật số, các thiết bị tính toán giao tiếp với nhau bằng tín hiệu số, được biểu diễn dưới dạng tín hiệu nhị phân 0 và 1. Công nghệ số, hiểu theo nghĩa rộng là công nghệ xử lý tín hiệu số hay còn gọi là công nghệ thông tin.

Trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công nghệ số, theo nghĩa hẹp hơn, thể hiện một bước phát triển cao hơn, bước phát triển tiếp theo của công nghệ thông tin, cho phép tính toán, xử lý nhanh hơn, xử lý nhiều dữ liệu hơn, truyền tải dung lượng cao hơn, với chi phí thấp hơn. . Hiểu theo nghĩa rộng hơn, công nghệ số là một trong những nhóm công nghệ chính của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, mà đại diện là công nghệ điện toán đám mây, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, blockchain, thực tế ảo… Cách hiểu rộng hơn thì phổ biến hơn.

Trong 30 năm qua, chúng ta đã chứng kiến ​​3 làn sóng công nghệ, mỗi đợt kéo dài khoảng 15 năm.

Làn sóng đầu tiên, từ năm 1985 đến năm 1999, gắn liền với sự phổ biến của máy tính, có thể tạm gọi là làn sóng số hóa thông tin, chuyển tài liệu từ bản giấy sang bản điện tử.

Làn sóng thứ hai, từ năm 2000 đến năm 2015, gắn liền với sự phổ biến của Internet, điện thoại di động và mạng viễn thông di động, có thể tạm gọi là làn sóng số hóa quy trình nghiệp vụ, tin học hóa quy trình nghiệp vụ và tin học hóa quy trình nghiệp vụ. nâng cao năng suất và hiệu quả.

Làn sóng thứ ba, được cho là từ năm 2015 và dự đoán kéo dài đến năm 2030, gắn với sự phát triển lan tỏa của công nghệ số, có thể tạm gọi là làn sóng chuyển đổi số, đưa mọi hoạt động từ xã hội thực sang không gian mạng, từ môi trường truyền thống sang kỹ thuật số . Môi trường.

Bốn công nghệ kỹ thuật số điển hình thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số là trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, dữ liệu lớn và điện toán đám mây. Ngoài ra, blockchain cũng là một công nghệ kỹ thuật số quan trọng của quá trình chuyển đổi kỹ thuật số.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là gì?

Một cuộc cách mạng công nghiệp xảy ra khi một bước đột phá lớn về công nghệ dẫn đến những thay đổi sâu sắc trong sản xuất và xã hội. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư được cho là sẽ bắt đầu trong thập kỷ này với sự đột phá và cộng hưởng của nhiều công nghệ, trong đó có công nghệ kỹ thuật số và sự ra đời của ngành sản xuất thông minh.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất là giai đoạn từ cuối thế kỷ XVIII với việc phát minh ra máy hơi nước và ra đời sản xuất cơ khí. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai là giai đoạn từ đầu thế kỷ XX với sự ra đời của điện năng và tạo ra sản xuất hàng loạt. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba là giai đoạn từ những năm 1970 với sự ra đời của điện tử, máy tính, Internet và sự ra đời của sản xuất tự động.

Điểm khác biệt cơ bản của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là gì?

Cuộc cách mạng công nghiệp mới có hai nội dung chính: công nghệ nào và chuyển đổi nào. Với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công nghệ là công nghệ số, chuyển đổi chủ yếu là chuyển đổi số, chuyển đổi mô hình công việc, kinh doanh của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp dựa trên nền tảng công nghệ số.

Ba cuộc cách mạng vừa qua là cơ khí hóa, điện khí hóa, tự động hóa, là sự thay thế công việc thủ công bằng máy móc. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là về trí thông minh, một cỗ máy thay thế công việc của bộ não.

Công nghệ số càng được sử dụng nhiều, càng nhiều người dùng, giá càng rẻ, chi phí bình quân đầu người tiệm cận 0. Công nghệ số xử lý nhiều dữ liệu, càng nhiều dữ liệu thì càng thông minh, người dùng chọn cách thông minh với hệ thống thay thế của công nghệ ban đầu. Có nghĩa là, người dùng đóng một vai trò quan trọng hơn là người tạo ra công nghệ gốc. Công nghệ ban đầu không còn quan trọng và mang tính quyết định như trong các cuộc cách mạng công nghiệp trước đây.

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là sự sẵn sàng chấp nhận từ bỏ cái cũ không còn phù hợp, hay việc tạo ra không gian thử nghiệm cho cái mới chưa có tiền lệ vẫn chưa được xác định rõ ràng. Do đó, cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư mang tính thể chế hơn là một cuộc cách mạng công nghệ.

Ví dụ, bạn có dám biến một giáo viên thành một trợ giảng? Bạn có dám bỏ hệ thống cấp dưới báo cáo cấp trên không? Bạn có dám cho phép các ngân hàng kỹ thuật số không có nhân viên và các trường đại học không có giáo viên không? Vì vậy, chuyển đổi số là câu chuyện về việc dám hay không dám đổi mới và đón nhận cái mới. Do đó, chuyển đổi kỹ thuật số phụ thuộc vào một người, và đó là người đứng đầu. Các nhà lãnh đạo không có ý chí chính trị, chuyển đổi kỹ thuật số sẽ không xảy ra. Với cái mới chưa có quy chế, tập thể hội đồng và lãnh đạo quyết định thử trước, trong không gian và thời gian có hạn.

Trí tuệ nhân tạo là gì?

Người ta đang cố gắng làm cho máy móc có khả năng trí tuệ của con người và họ gọi nó là trí tuệ nhân tạo. Theo nghĩa này, trí tuệ nhân tạo còn một chặng đường dài để đạt được điều này. Nhưng theo nghĩa hẹp hơn, vì trí tuệ nhân tạo hướng tới mục tiêu “nâng cao năng lực trí tuệ của con người”, nên trong hai thập kỷ qua đã có những bước tiến lớn.

Máy học là một nhánh của trí tuệ nhân tạo nhằm mục đích làm cho máy móc có khả năng học tập giống như con người. Học cách học tức là tự mình tiếp thu những kiến ​​thức mới. Máy học dựa trên dữ liệu. Khi ngày càng nhiều dữ liệu, sức mạnh tính toán ngày càng mạnh mẽ hơn đã tạo ra một bước phát triển mang tính cách mạng trong học máy.

Học sâu là một hướng chính, đột phá, quan trọng trong sự phát triển của học máy. Học sâu dựa trên việc mô phỏng cấu trúc mạng thần kinh và hoạt động não bộ của con người để xử lý và phân tích dữ liệu lớn, bao gồm cả dữ liệu có cấu trúc và không có cấu trúc.

Trí tuệ nhân tạo có thể được so sánh với hệ thống thần kinh của con người.

Internet of Things là gì?

Internet of Things (IoT) là công nghệ nền tảng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nếu Internet là mạng kết nối các thiết bị như máy tính, điện thoại thông minh, v.v. với nhau để trao đổi và chia sẻ dữ liệu, Internet of Things là mạng kết nối mọi thứ để thực hiện cùng một việc. Nhờ các thiết bị cảm biến và mạng thông minh, lần đầu tiên trong lịch sử loài người, những đồ vật vô tri vô giác, những đồ vật trong nhà, chẳng hạn như quạt điện, lò vi sóng, hay cành cây và cánh cỏ “cất giữ” giọng nói và giao tiếp với nhau và với con người. Internet of Things đóng một vai trò quan trọng trong việc kết nối môi trường vật lý và kỹ thuật số.

Internet of Things có thể được so sánh với các giác quan của con người.

Dữ liệu lớn là gì?

Dữ liệu được tạo ra từ hàng tỷ điện thoại thông minh, thiết bị được kết nối và các hoạt động của con người trong môi trường mạng. Dữ liệu được tạo ra mỗi ngày có thể tương đương với dữ liệu được lưu trữ trên một tỷ đĩa DVD trước đó. Nếu công nghệ trước đây yêu cầu một thời gian rất dài để xử lý dữ liệu đó, thì công nghệ kỹ thuật số ngày nay cho phép xử lý và phân tích trong thời gian ngắn hơn nhiều để rút ra thông tin, kiến ​​thức hoặc cung cấp thông tin để đưa ra quyết định phù hợp. Nếu công nghệ trước đây xử lý dữ liệu có cấu trúc, thì công nghệ kỹ thuật số ngày nay chủ yếu xử lý và phân tích dữ liệu phi cấu trúc. Dữ liệu phi cấu trúc chiếm 70-80%, do đó, nó chứa nhiều thông tin hơn dữ liệu có cấu trúc.

Dữ liệu lớn có thể được so sánh với bộ não con người.

Điện toán đám mây là gì?

Điện toán đám mây là công nghệ cho phép sức mạnh tính toán nằm trong các máy chủ ảo, được gọi là đám mây trên các nhà cung cấp Internet, chứ không phải trong các máy tính gia đình và văn phòng trên mặt đất, để kết nối mọi người. , họ sử dụng như một dịch vụ khi họ cần. Tóm lại, điện toán đám mây giống như điện lưới. Các cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp thay vì đầu tư máy chủ máy tính riêng như máy phát điện thì sử dụng dịch vụ điện toán đám mây như điện lưới, thanh toán chi phí mọi lúc mọi nơi mà không lo vận hành, quản lý.

Điện toán đám mây có thể được so sánh với cơ bắp của con người.

Blockchain là gì?

Blockchain, như tên cho thấy, là một mạng lưới dữ liệu phân tán, bao gồm các khối thông tin được liên kết với nhau bằng mã hóa và được mở rộng theo thời gian. Vì mã hóa cần được bảo mật. Vì nó được phân phối nên không ai có thể kiểm soát được toàn bộ. Vì sự ràng buộc nên bất kỳ sự sửa đổi nào cũng sẽ để lại dấu ấn, dấu ấn không thể phủ nhận. Do tất cả các yếu tố này, tính bảo mật, sự tin cậy và tính minh bạch được đảm bảo.

Với các tính năng như vậy, các giao dịch trong mạng blockchain diễn ra tự động mà không cần chứng nhận của bên thứ ba. Công nghệ chuỗi khối sẽ giảm dần và loại bỏ vai trò của người trung gian trong giao dịch.

Khó khăn và thách thức lớn nhất của chuyển đổi số là gì?

Khó khăn lớn nhất của chuyển đổi số là thay đổi thói quen. Thách thức lớn nhất của chuyển đổi kỹ thuật số là nhận thức đúng.

Con người đã quen với môi trường thực trong nhiều thế kỷ. Chuyển sang môi trường kỹ thuật số đồng nghĩa với việc thay đổi thói quen. Thay đổi thói quen thật khó. Thay đổi thói quen là một việc lâu dài. Thay đổi thói quen trong tổ chức phụ thuộc chủ yếu vào quyết tâm của sếp.

Chuyển đổi kỹ thuật số là chưa từng có, vì vậy rất khó để làm cho nó đúng. Nhận thức thực sự về chuyển đổi kỹ thuật số cũng phải được đặt trong bối cảnh cụ thể của tổ chức. Chuyển đổi kỹ thuật số là vấn đề của nhận thức, không chỉ là vấn đề công nghệ, thách thức hay thách thức lãnh đạo.

Có gì sai với chuyển đổi kỹ thuật số?

Chuyển đổi kỹ thuật số, giống như mọi thứ khác trên thế giới, luôn có hai mặt, bởi vì công nghệ kỹ thuật số là nguồn mang lại lợi ích to lớn và là nguồn có khả năng gây hại khủng khiếp. Có thể chúng ta không thể tưởng tượng được mọi thứ tốt và khủng khiếp vào lúc này.

Việc chuyển đổi sang môi trường số đòi hỏi mỗi người dân phải trang bị cho mình những kỹ năng số cần thiết. Tương tự như môi trường thực, trong môi trường kỹ thuật số luôn tồn tại những đối tượng yếu thế là mục tiêu của các tác nhân xấu. Đó có thể là người lớn tuổi, trẻ em hoặc bất kỳ ai trong chúng ta.

Hậu quả của môi trường kỹ thuật số có thể kể đến như lừa đảo, bắt nạt, bắt nạt trên mạng, các trang nhóm thù địch và các trang nhóm khủng bố.


#Chuyển #đổi #số #là #gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.