Công thức tính chu vi và diện tích hình bán nguyệt

Đội ngũ Giacongreal chia sẽ cùng bạn Công thức tính chu vi và diện tích hình bán nguyệt để hiểu rõ hơn chủ đề này


Hình bán nguyệt là hình bán nguyệt, vì vậy để tính công thức tính chu vi và diện tích hình bán nguyệt, bạn cần nhớ công thức tính chu vi và diện tích hình tròn, nếu không bạn có thể tham khảo công thức. Tính toán bên dưới.

Công thức tính chu vi và diện tích hình bán nguyệt, hình tròn, diện tích là kiến ​​thức toán hình học cơ bản mà các em học sinh học qua nội dung này phải nắm vững để giúp các em dễ tiếp thu và luyện tập các bài học mới liên quan. Hiệu quả và dễ dàng hơn.

Tính chu vi và kích thước của hình ban đầu

Cách tính chu vi, diện tích hình bán nguyệt có ví dụ minh họa

1. Hình bán nguyệt là gì?

Hình bán nguyệt là quỹ tích một chiều của các điểm tạo thành hình bán nguyệt, chỉ có một trục đối xứng, hay đơn giản là hình bán nguyệt.

2. Công thức tính chu vi hình bán nguyệt

Cách tính chu vi hình bán nguyệt bằng 1/2 chu vi hình tròn. Trong đó công thức tính chu vi của hình tròn là lấy 2 lần bán kính nhân với số pi hoặc đường kính nhân với số pi.

Do đó, công thức tính chu vi của hình bán nguyệt là: C = .r = .d / 2 (đơn vị là m)

Ở đó:
– C là chu vi của hình bán nguyệt.
– π: hằng số (3,14).
– d: đường kính.
– r: bán kính.

Ví dụ: Tính chu vi hình bán nguyệt có bán kính r = 5cm.
Áp dụng công thức: C = π.r = 3,14,5 = 15,7cm.
Vậy chu vi của hình bán nguyệt là 15,7 cm.

3. Công thức tính diện tích hình bán nguyệt

Tương tự như chu vi, cách tính diện tích hình bán nguyệt cũng bằng 1/2 diện tích hình tròn.

Do đó, công thức cho diện tích hình bán nguyệt là S = .và2/ 2 = .d2/4 (đơn vị là m2)

Ở đó:
– S là diện tích.
– π: hằng số 3,14.
– r: bán kính.
– d: bán kính.

Ví dụ: Tìm diện tích của hình bán nguyệt có bán kính r = 3cm.
Áp dụng công thức S = π.r ^ 2/2 = 3,14.3 ^ 2/2 = 14,13cm2.
Vậy diện tích của hình bán nguyệt là 15,13cm2.

https://thuthuat.taimienphi.vn/cong-thuc-tinh-chu-vi-va-dien-tich-hinh-ban-nguyet-62874n.aspx
Vì vậy, để có thể dễ dàng tính được công thức tính chu vi và diện tích hình bán nguyệt, các em chỉ cần nhớ công thức tính diện tích và chu vi hình tròn và vận dụng vào bài một cách hiệu quả.

Các từ khóa liên quan:

Khai thác tối đa màn hình máy tính của bạn

Tính chu vi màn hình, tính chu vi cái bàn,

#Công #thức #tính #chu #và #diện #tích #hình #bán #nguyệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.