Danh sách tất cả các ngày lễ trong tháng 10 bạn đã biết hết chưa?

Trong một năm 12 tháng, không chỉ có tháng 10 mà các tháng còn lại đều có những ngày nghỉ nhằm mục đích kỉ niệm và cũng đánh dấu những mốc son đáng nhớ trong lịch sử. Không chỉ bao gồm các ngày lễ truyền thống mà các ngày lễ trong tháng 10 của phương Tây và thế giới cũng được Việt Nam hưởng ứng và ghi nhớ. Mặt khác, nếu biết các ngày lễ trong năm nói chung và tháng 10 nói riêng, bạn sẽ xây dựng được cho mình một kế hoạch phù hợp. Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết thêm thông tin về những ngày nghỉ lễ trong tháng 10 nhé.

Danh sách đầy đủ các ngày lễ trong tháng 10 mà bạn đã biết

Ngày 1 tháng 10: Ngày quốc tế của người lớn tuổi

Tên chính thức: Ngày quốc tế người cao tuổi

Ngày kỷ niệm: 01/10

Các từ viết tắt: IDOP

Mục đích: Ngày Quốc tế Người cao tuổi là một hoạt động do Liên hợp quốc (LHQ) đề ra và tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về các vấn đề đang nổi lên ảnh hưởng đến người cao tuổi, chẳng hạn như quá trình già hóa và quá trình lão hóa. ngược đãi người già. Và cũng là ngày để tri ân những đóng góp mà người cao tuổi đã tạo ra cho xã hội. Đó là lý do tại sao nó thường là trọng tâm của Chương trình Liên hợp quốc về Người cao tuổi và các tổ chức khác bảo vệ người cao tuổi khi được tổ chức. Ngày 14 tháng 12 năm 1990, Liên hợp quốc đã bỏ phiếu tán thành việc lấy ngày 1 tháng 10 hàng năm là Ngày Quốc tế Người cao tuổi và được kỷ niệm vào ngày 1 tháng 10 năm 1991.

Các hoạt động:

 • Thảo luận các chủ đề liên quan đến người cao tuổi.
 • Ghi nhận những đóng góp của người cao tuổi cho xã hội.
 • Biểu dương, tuyên dương, khen thưởng những người cao tuổi có nhiều đóng góp cho phong trào.
 • Tặng quà người cao tuổi ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn, không có nhà riêng, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích, làm gương cho con cháu noi theo.

10/10: Ngày giải phóng thủ đô

Tên chính thức: Ngày giải phóng thủ đô

Ngày kỷ niệm: 10/10

Mục đích: Kỷ niệm mốc son hào hùng của lịch sử Việt Nam. Ngày Giải phóng Thủ đô được tổ chức vào lúc 8 giờ ngày 10 tháng 10 năm 1954, các đơn vị Quân đội Nhân dân Việt Nam tiến vào năm cổng để nhận bàn giao chính quyền từ tay quốc gia Việt Nam và một số cơ sở quân sự. Nước Pháp. Sự kiện này (Giải phóng Thủ đô) được coi là kết quả trực tiếp của Hội nghị Trung Giã và đánh dấu sự kết thúc của Chiến tranh Đông Dương về mặt nguyên trạng, đồng thời mở đầu cho quá trình 2 năm thi hành Hiệp định Giơnevơ năm 1945. .

Hoạt động xấu xa: Tại các đại hội kỷ niệm 66 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/2020), chính quyền tổ chức diễu hành, các hoạt động tặng quà cho các cựu chiến binh, …

10/10: Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam

Tên chính thức: Ngày luật sư việt nam

Ngày kỷ niệm: 10/10

Mục đích: Gửi lời cảm ơn cũng như sự trân trọng dành cho một ngành nghề đặc biệt đó là ngành Luật. Sự kiện đáng tự hào đó được đặt nền móng từ việc ban hành và từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam theo Sắc lệnh 46 / SL ngày 10/10/1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 14/01/2013, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định (Quyết định số 149 / QĐ-TTg) lấy ngày 10 tháng 10 hàng năm là Ngày truyền thống của luật sư Việt Nam. Hoạt động: Tổ chức các lễ kỷ niệm ngày truyền thống luật sư Việt Nam, tổ chức các cuộc thi viết lời cảm ơn cấp Tiểu học dành cho Luật sư, các hoạt động tặng quà cho các cựu luật sư, giáo sư luật sư, trao bằng khen, ..

Ngày 13 tháng 10: Ngày Doanh nhân Việt Nam

Tên chính thức: Ngày doanh nhân việt nam

Ngày kỷ niệm: 13/10

Mục đích: Ghi nhận và nhận thấy rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư cho giới công thương Việt Nam, bức thư có đoạn: “… Hiện nay Phòng Thương mại và Cứu tế quốc gia đang ra sức làm nhiều việc có lợi cho quốc dân. Tôi vô cùng” hoan nghênh và mong đợi nhiều kết quả tốt đẹp. giúp đỡ thương dân trong công cuộc kiến ​​thiết này. Việc nhà, việc nhà luôn song hành. Báo chí).

Các hoạt động:

 • Khuyến khích phong trào thi đua sản xuất kinh doanh, nâng cao kỷ cương, đạo đức, văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam.
 • Khen thưởng bằng các hình thức thích hợp đối với các doanh nghiệp, doanh nhân sản xuất kinh doanh giỏi, thực hiện tốt các vấn đề pháp luật đề ra và tuyên dương các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xây dựng và phát triển. xí nghiệp.

Những ngày lễ quan trọng trong tháng 10

14/10: Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Tên chính thức: Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Ngày kỷ niệm: 14/10

Mục đích:

 • Đánh dấu bước phát triển của tổ chức Hội Nông dân, trên thực tế hàng nghìn cơ sở Hội Nông dân Cứu quốc ở các khu, tỉnh, huyện, xã đã được khôi phục sau khi hoạt động chung.
 • Hội kết nạp tất cả những nông dân hăng hái tham gia làm ăn tập thể xã hội chủ nghĩa, trên nguyên tắc tự nguyện.
 • Tổ chức đại diện thể hiện vai trò, trung tâm, nòng cốt tập hợp giai cấp nông dân, tổ chức các phong trào nông dân, góp phần làm nên những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
 • Ra sức thi đua lao động sản xuất, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống và từng bước làm giàu, góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở nông thôn. .
 • Hội đã phối hợp với các ngành chức năng chuyển giao khoa học kỹ thuật; tổ chức các lớp dạy nghề ngắn hạn về trồng trọt, chăn nuôi, sửa chữa máy nông nghiệp cho hội viên; tổ chức các hoạt động hỗ trợ về vốn, vật tư kỹ thuật, thiết bị, máy móc.

Các hoạt động:

 • Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững do Trung ương Hội phát động đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong hội viên nông dân.
 • Tổ chức hội nghị biểu dương nông dân điển hình tiên tiến; vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế, từng bước thay đổi nhận thức của hội viên trên nhiều lĩnh vực.
 • Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, bám sát cơ sở, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên để tham mưu, đề xuất các giải pháp với cấp ủy, chính quyền các cấp. tích cực, giúp đỡ hội viên nông dân vượt qua khó khăn trong sản xuất và đời sống, xứng đáng với vị trí là cầu nối giữa Đảng với nông dân.

15/10: Ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Tên chính thức: Ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Ngày kỷ niệm: 15/10

Mục đích:

 • Các ngày nghỉ lễ trong tháng 10, kể cả ngày 15 tháng 10, có ý nghĩa mở rộng khối đại đoàn kết thanh niên và tăng thêm đội viên tập thể của mặt trận đoàn kết thanh niên (ở vùng tự do, mới giải phóng).
 • Thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Người đã cùng Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Các hoạt động:

 • Ôn lại kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
 • Biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng các cán bộ Hội tiêu biểu nhận Giải thưởng “Ngày 15 tháng 10” và các cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu nhận Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” – phần thưởng cao quý của T.Ư Đoàn. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

20/10: Ngày Phụ nữ Việt Nam

Tên chính thức: Ngày phụ nữ việt nam

Ngày kỷ niệm: 20/10

Mục đích:

 • Tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam vừa hy sinh chăm con, vừa trở thành hậu phương vững chắc cho tiền tuyến vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.
 • Thể hiện sự bình đẳng của phụ nữ
 • Những ai thuộc về phái yếu nhưng hãy luôn sống tốt, sống hết mình, cống hiến hết mình cho gia đình và xã hội.
 • Đánh dấu sự kiện thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10/1930.

Các hoạt động:

 • Tổ chức lễ trao giải cho các chị em đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thời gian vừa qua.
 • Chương trình văn nghệ chào mừng ngày 20/10 là một trong những hoạt động phổ biến được tổ chức tại các khu phố, phường, quận, công ty, cơ quan.
 • Khuyến mãi dành cho phụ nữ.

Ngày 31 tháng 10: Ngày Halloween

Tên chính thức: All Hallows’Eve (Halloween)

Ngày kỷ niệm: 31/10

Mục đích:

– Đêm trước thềm năm mới, ranh giới giữa người sống và người chết trở nên mờ nhạt, linh hồn người chết có thể trở lại dương gian nên họ thường đốt lửa và mặc trang phục để xua đuổi ma quỷ. Những con ma thường đón người thân “về nhà” trong đêm lễ hội này.

Các hoạt động:

 • Trang điểm: Trang điểm “biến hình” nên thật đáng sợ và rùng rợn. Cách hóa trang ảo diệu nhất trong ngày Halloween là tông màu đen trắng với những vết nứt, vết máu được tạo hình trên khuôn mặt sao cho “dị” nhất có thể.
 • Khắc bí ngô: Khắc những quả bí ngô với nhiều mặt và hình thù kỳ lạ là một thú vui mà bạn nhất định nên thử.
 • Gõ cửa xin kẹo: Họ mặc trang phục, đeo mặt nạ và đi từ nhà này sang nhà khác, gõ cửa để gặp chủ nhân và nói “trick-or-treat”.
 • Lấy táo: Chỉ cần đổ đầy nước vào một cái xô, sau đó thả táo vào đó. Người chơi sẽ tranh nhau lấy quả táo ra khỏi bát nước bằng miệng, càng nhiều càng tốt. Táo quân là loại trái cây linh thiêng dùng để thờ cúng thần linh nên xuất hiện nhiều trò chơi liên quan đến loại trái cây này. có mặt trong lễ hội Samhain.

Trên đây là những ngày lễ quan trọng nhất trong tháng 10. Hãy tham khảo bài viết và đừng bỏ lỡ những ngày quan trọng này nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *