Để nguyên có nghĩa là mình, Sắc vào bằng đúng mười hai là chữ gì? Đúng nhất

Hãy cùng giacongreal tìm câu trả lời cho chủ đề: Để nguyên có nghĩa là mình, Sắc vào bằng đúng mười hai là chữ gì? Đúng nhất được quan tâm tìm kiếm này nhé

Để nguyên, là Sắc đúng mười hai giờ, trả lời câu đố GiacongrealỞ lại có nghĩa làngập lụt nhất.

Cứ để nguyên, thêm trọng lượng mười yên cũng không sai, như người ta nói Sắc chính xác là mười hai?

Để nguyên như vậy, quả cân mười yên không sai, cùng màu, đúng mười hai Ta – Ta – Ta.

Bị bỏ lại một mình có nghĩa là gì?

Để nó yên nghĩa là tôi là chữ Ta.

Từ nào chính xác bằng mười hai?

Sắc đúng mười hai là chữ Ta.

Lời gì mà nặng mười yên để đóng góp?

Cân mười yên đóng góp cũng không sai là chữ Ta.

54 lượt xem | 0 bình luận

Các bài báo được đề xuất

#Để #nguyên #có #nghĩa #là #mình #Sắc #vào #bằng #đúng #mười #hai #là #chữ #gì #Đúng #nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.