Điền tiếng có vần inh hoặc in là tên loại đàn gảy…. hát then? Đúng nhất

Hãy cùng giacongreal tìm câu trả lời cho chủ đề: Điền tiếng có vần inh hoặc in là tên loại đàn gảy…. hát then? Đúng nhất được quan tâm tìm kiếm này nhé

Điền tiếng có vần hoặc trong đó có tên loại hình múa của một số dân tộc phía Bắc và Tây Bắc như Tày, Nùng, làm bằng vỏ bầu, thanh dài, dùng để đệm hát.

Điền tiếng có vần hoặc trong đó tên loại múa của một số dân tộc vùng núi phía Bắc và Tây Bắc như Tày, Nùng, làm bằng vỏ bí, thanh dài, dùng để đệm trong hát then?

Điền tiếng có vần hoặc trong đó tên điệu múa của một số dân tộc vùng núi phía Bắc và Tây Bắc như Tày, Nùng làm bằng vỏ quả bí, thanh dài, dùng để đệm hát then. là tiếng nhồi có vần trong hoặc trong tên gọi của đàn khèn đua của một số dân tộc miền núi phía Bắc và Tây Bắc như Tày, Nùng, làm bằng vỏ bí, thanh dài, được dùng làm nhạc đệm trong hát. của thời gian.

Như một bầy đàn Vậy thì anh ấy có hát không.

Ngôn ngữ là cần thiết tiếng có vần.

#Điền #tiếng #có #vần #inh #hoặc #là #tên #loại #đàn #gảy #hát #Đúng #nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *