Dnew – CHI TIẾT DỰ ÁN THỰC HÀNH MÔN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN – PHĂN TRÂc NGHIËM: 1 Ląm phăt tăc đÔng dăn lăi

ĐỐI TƯỢNG:

1c Mrtên tốtmột năm cho NPV coa dl! ăn:

MỘT. HÀNG TRIỆUTiếng Anh

B. giăm bông

C. Không go6i

DỄ. HÀNG TRIỆUtốt hay xấu

2 Giai đoạn của trận đấu bóng đámộty dl: rng trchúc kV dl.! ăn bánh cuốn:

MỘT. Ho sc du ‘ăn đuSđộc nhấtt

B. Công trình chúc mừng Đã được chấp nhận

C. Thiết bị xây dựng chất lượng caoqc kVt DỄ DÀNG. Văn phòng đông đúc để mua băngqc kVt

3 năm6 năm tới năm trăm đô laÔng du ‘ăn không?

MỘT. Những tài khoản có thể nhận được

B. HÀNG TRIỆUlo

C. HÀNG TRIỆUKhấu hao (không theo nguyên tắc Đồng đăng kýthanh toán cho thanh toán IV)

DỄ. HÀNG TRIỆUdl tiền mặt thấp

4 ĐL! ăn bao nhiêu tùy thíchanh đã chi 20.000 triệu đồng tôn trọng theo phcrcyngp

bọn trẻmột g6c văn chương lợi nhuận tât nhiên hăng năm Trong Thái lan thời gian 4 năm. Biat reo lên lHở? y bên phải trăm Trong

năm đầu tiên là 2.400 triệu.

ir.a-gag-yâ-lai-co kỳ thi năm thứ hai së l:

MỘT. 7.087 đồng

B. 6,585 triệu đồng

C. 6,083 triệu đồng

DỄ. HÀNG TRIỆUtìm hiểu tất cả các câu hỏiĐánh giá là sai

5 Mang lại cho Igi thu nhập tốt trong những năm qua! Hở?các nhu cầu sau: (Đơn vị: triệu đồng)

N-ă2ff01 NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ VẼ TRANH 2 3 NŽ8ô4

Biat thu Sut Thuế sưu tầm đi vào việc kinh doanh việc kinh doanh Hiền hanh cuộn 25%. Xac móng tay Thuế bên phải Nop Trong

năm thứ ba ‘3:

A. 25

B.

c. 62 5

DỄ. HÀNG TRIỆUnó sai

6 Cho dông theo quan 6m chó hlTu (EPV) cần những thứ sau:

Source: https://giacongreal.com/
Catalogue: Giảm cân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.