Đơn xin nghỉ coi thi 2022 – Mẫu đơn xin không coi thi

Đơn đăng ký không dự thi

Xin nghỉ thi Được rồi Giacongreal Được sưu tầm và xuất bản trong bài báo này. Đây là mẫu đơn dành cho một giáo viên được giao nhiệm vụ điều hành một kỳ thi nhưng có việc bận hoặc ốm đau không thể đến dự kỳ thi được.

Xin nghỉ để xem kỳ thi THPT Quốc gia.

1. Đơn xin rớt kỳ kiểm tra cuối kỳ như thế nào?

Đơn xin miễn học và một mẫu đơn do giáo viên hoặc cán bộ nhà trường lập để yêu cầu miễn trừ, lý do của việc này được nêu rõ trong đơn.

2. Xin nghỉ khi thi Không

Dưới đây là mẫu đơn xin nghỉ tuyển dụng của giáo viên xin gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo, nhà trường nơi họ công tác. Trong đơn xin ghi rõ các thông tin chi tiết như họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, môn học muốn thi, lý do bỏ thi, bài thi viết. Mời bạn đọc và tải về.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tự do – Tự do – Hạnh phúc

— ** —-

YÊU CẦU ĐỀ KIỂM TRA VÀ CÔNG BỐ CÂU HỎI

Thân mến:

– Giao dục va đao tạo ………………

– Trường học ……………………………………

Tên tôi là:………………………………………. ……..

Ngày sinh: …………………………………..

Nhà: ……………………………………

Là giáo viên bộ môn: ……………………………………… … …

Lý do bỏ thi, bỏ điểm: … … …

………………………….

………………………….

Sở dĩ tôi viết thư này kính mong các cấp lãnh đạo tạo điều kiện tốt cho tôi để tôi không được tham gia các kỳ thi và kỳ thi THPT Quốc gia …….

Cảm ơn bạn rất nhiều!

………., ngày … tháng … năm ……..

Người đệ đơn

3. Xin nghỉ trong kỳ thi Không

Mẫu đơn từ Bài thi 2 có cách trình bày khác với Mẫu 1, nhưng nó bao gồm tất cả các yêu cầu để hoàn thành mẫu đơn. Vui lòng đọc để tìm hiểu.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

— ** —-

ĐƠN XÉT NGHIỆM

Thân mến:

– Phòng Giáo dục và Đào tạo ……………………….

– Ban Giám hiệu Trường …………………………

– Tổ: ………………………………………… ..

Tên tôi là: ………………………………………. …………………………..

Ngày sinh: ………………………………………. …………………………….

Quê hương: ……………………………………………. ………………

Là giáo viên tại ………………………….. trường ………… … …. …

Lý do bỏ thi: ……………………………………. …

Vì vậy, tôi viết thư này trân trọng gửi tới Tập đoàn,., Ban Giám đốc. và phòng giáo dục và giáo dục …………… .. tự chủ điều kiện dự thi và thi viết kết thúc năm học 20… – 20 năm…

Cảm ơn bạn rất nhiều!

……………, ngày… /… / 20…

Người đệ đơn

4. Tư vấn cách làm đơn để khỏi đăng ký thi cuối kỳ?

Để xin miễn thi cuối kỳ và đơn đăng ký trong giám thị, để chuẩn bị được đơn xin việc hợp lệ và hợp lệ, thí sinh cần lưu ý trong đơn này phải có những nội dung sau:

– Tên mẫu đơn: Đơn không đăng ký thi cuối kỳ

– Thông tin cá nhân về người sẽ đăng ký tham gia kỳ thi

– Họ và tên, năm sinh, CMND / CCCD, địa chỉ

– Nêu lý do thi viết

Chúng tôi mời bạn đọc thêm trong phần này Giáo dục một phần Hình thức Xin vui lòng.

Bạn có thể tải về tập tin phù hợp cho mình tại liên kết bên dưới.

#Đơn #xin #nghỉ #coi #thi #Mẫu #đơn #xin #không #coi #thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.