Hoá học 10 Bài 3: Nguyên tố hóa học

Giải bài tập Hóa học 10 bài 3: Nguyên tố hóa học Đây là tài liệu vô cùng hữu ích, giúp các bạn học sinh lớp 10 có thêm gợi ý tham khảo, trả lời nhanh tất cả các câu hỏi trong sách Cánh diều trang 16, 17, 18, 19, 20.

Hóa học 10 bài 3: Nguyên tố hóa học Được biên soạn khoa học và chi tiết giúp các em rèn luyện kỹ năng giải bài tập Hóa học, so sánh đáp án vô cùng thuận tiện để học tốt Hóa 10. Đồng thời, đây cũng là tài liệu tham khảo. để giáo viên chuẩn bị. Kế hoạch bài học. Vậy đây là lời giải bài tập Hóa học 10 bài 3 trang 16 sách Cánh diều, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Giải bài tập Hóa học 10 bài 3: Nguyên tố hóa học

 • Trả lời câu hỏi và thảo luận Hóa học 10 bài 3 Cánh diều
  • Câu hỏi 1
  • Câu 2
  • Câu 3
 • Giải bài 3 SGK Hóa 10 trang 16
  • Bài 1
  • Bài 2
  • bài 3
  • Bài 4

Trả lời câu hỏi và thảo luận Hóa học 10 bài 3 Cánh diều

Câu hỏi 1

Nguyên tử liti (Li) có 3 proton trong hạt nhân của nó. Khi cho Li phản ứng với khí clo (Cl2) sẽ tạo ra muối clorua liti (LiCl), trong đó Li tồn tại ở dạng Li+. Ion Li+ Có bao nhiêu proton trong hạt nhân?

Câu trả lời được đề xuất

Nguyên tử Li và ion Li + đều thuộc cùng một nguyên tố hóa học với Li.

Li + là nguyên tử Li sau khi mất 1 electron. So Li+ sẽ có 3 proton và 2 electron

=> Trong các hạt nhân Li và Li + đều có cùng số proton là 3.

Câu 2

Một loại nguyên tử Liti có 3 proton và 4 neutron. Viết kí hiệu nguyên tử của Liti đó.

Câu trả lời được đề xuất

Nguyên tử Li có 3 proton và 4 neutron

Số nguyên tử Z = số proton (p)

Số khối A = p + n

=> Số hiệu nguyên tử của Li là 3 và số khối của Li = 3 + 4 = 7

=> Kí hiệu nguyên tử của liti đó: _ {3} ^ {7} Li

Câu 3

Cho các nguyên tử sau:

_ {2} ^ {5} X,: _ {3} ^ {7} R,: _ {4} ^ {9} Z,: _ {5} ^ {11} M,: _ {5} ^ { 12} TỶ

Những nguyên tử nào là đồng vị của nhau?

Câu trả lời được đề xuất

Trong nguyên tử: _ {2} ^ {5} X,: _ {3} ^ {7} R,: _ {4} ^ {9} Z,: _ {5} ^ {11} M,: _ {5} ^ { 12} TỶ. Chỉ có nguyên tử M và T có cùng số hiệu nguyên tử (số proton).

Vậy nguyên tử M và T là đồng vị của nhau.

Giải bài 3 SGK Hóa học 10 trang 16

Bài 1

Hoàn thành bảng sau

Dấu hiệu Số nguyên tử Một ngọn núi của Số proton Số electron Số lượng nơtron
_ {18} ^ {40} Ar ? ? ? ? ?
? ? 39 19 ? ?
? 16 ? ? ? 20

Câu trả lời được đề xuất

Dấu hiệu Số nguyên tử Một ngọn núi của Số proton Số electron Số lượng nơtron
_ {18} ^ {40} Ar 18 40 18 18 22
_ {19} ^ {39} CZK 19 39 19 19 20
_ {16} ^ {36} SẼ 16 36 16 16 20

Bài 2

Điều khẳng định nào sau đây là đúng?

(a) Các nguyên tử có cùng số electron thuộc cùng một nguyên tố hóa học

(b) Hai ion dương (ion đơn nguyên tử) có điện tích lần lượt là +2 và +3, có 26 proton. Vậy hai ion này thuộc cùng một nguyên tố hóa học

(c) Hai nguyên tử A và B đều có số khối là 14. Vậy hai nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố hóa học.

(d) Các nguyên tử có cùng số nơtron thuộc cùng một nguyên tố hóa học.

Câu trả lời được đề xuất

a) Đúng vì:

 • Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân
 • Tất cả các nguyên tử của cùng một nguyên tố hóa học đều có cùng số proton và cùng số electron.

b) Đúng vì:

Cả hai ion đều có 26 proton hoặc cả hai đều có số hiệu nguyên tử = 26 => Hai ion dương này thuộc cùng một nguyên tố hóa học

c) Sai vì: nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân

d) Sai vì: nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân

bài 3

Trong tự nhiên, đồng có hai đồng vị bền, 63Cu và 65Cu. Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Tính số mol mỗi đồng vị có trong 6,354 gam đồng

Câu trả lời được đề xuất

Chúng tôi là thiên đườngCu = 6,354: 63,54 = 0,1 (mol)

Gọi phần trăm của đồng vị 63Cu trong tự nhiên là một

=> Phần trăm các đồng vị 65Cu trong tự nhiên là 100 – a

Nguyên tử khối trung bình của Cu là 63,54

=> phân số {63.a + 65. (100 - a)} {100} = 63,54

=> x = 73

=> Phần trăm các đồng vị 63Cu trong tự nhiên là 73%

=> Trong 0,1 mol Cu sẽ có 0,1. 73% = 0,073 mol 63Cu

=> Trong 0,1 mol Cu sẽ có 0,1 – 0,073 = 0,022 mol 65Cu

Bài 4

Khối phổ, hay khối phổ (MS: Mass Spectrum) chủ yếu được sử dụng để xác định khối lượng phân tử, khối lượng nguyên tử của các chất và hàm lượng của các đồng vị bền của một nguyên tố. Phổ khối lượng của neon được thể hiện trong hình 3.5.

Trục tung biểu diễn thành phần phần trăm về số nguyên tử của mỗi đồng vị, trục hoành biểu diễn tỷ số giữa khối lượng nguyên tử (m) của mỗi đồng vị với điện tích của các ion đồng vị tương ứng (điện tích z của đồng vị). đồng vị). Các ion đồng vị Neon đều có giá trị +1).

a) Neon có bao nhiêu đồng vị bền?

b) Tính khối lượng nguyên tử trung bình của Neon.

Câu trả lời được đề xuất

a) Neon có 3 đồng vị bền:

+ Đồng vị 20Ne chiếm 90,9%

+ Đồng vị 21Ne chiếm 0,3%

+ Đồng vị 22Ne chiếm 8,8%

b) Công thức tính nguyên tử khối trung bình:

=> M_ {Ne} = frac {90,9.20 + 0,3.21 + 8,8.22} {100} = 20,18

Vậy nguyên tử khối trung bình của Neon là 20,18

Xem chi tiết bài viết

Hóa học 10 Bài 3: Các nguyên tố hóa học

# Hóa chất # hóa học # Bài học # Dụng cụ # hóa chất # hóa chất


Tổng hợp: Giacongreal

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.