Mẫu báo cáo số cơ sở sản xuất phim

Mẫu báo cáo số cơ sở sản xuất phim

#Sample #report #report #number #base #production #production #film

Mẫu báo cáo số cơ sở sản xuất phim Báo cáo số cơ sở sản xuất phim Tải xuống (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||[]) .push ({}) Biểu mẫu ghi số cơ sở sản xuất phim Báo cáo ghi số cơ sở sản xuất phim là mẫu báo cáo được lập để ghi số cơ sở sản xuất phim. Mẫu báo cáo nêu rõ nội dung báo cáo… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây Mẫu báo cáo chi ngân sách nhà nước cho thư viện công số cơ sở sản xuất phim như sau: Ngày nhận báo cáo: …… năm sau SỐ CƠ SỞ SẢN XUẤT PHIM, SẢN XUẤT PHIM, NHẬP KHẨU, rạp chiếu phim, đội chiếu phim và khán giả Năm 20… Đơn vị báo cáo: DST: DST …………. Tiếp nhận đơn vị: Cục Điện ảnh – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||[]) .push ({}) TT Chỉ tiêu báo cáo Mã đơn vị tính Kế hoạchABC1231Tổng số cơ sở sản xuất phim01Trong đó: – Cơ sở sản xuất phim thuộc các Bộ, ngành, hiệp hội quản lý02nt- Cơ sở sản xuất phim do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý03nt- Cơ sở sản xuất phim tư nhân04nt2Tổng phim sản xuất05Trong đó: – Phim truyện (phim điện ảnh và phim kỹ thuật số) 06nt- Phim truyện Video07nt- Phim hoạt hình08nt- Phim tài liệu09nt- Phim khoa học10nt3Tổng số phim nhập khẩu11ntTrong đó: – Phim truyện (phim nhựa và phim kỹ thuật số) 12nt- Phim truyện Video13nt- Phim hoạt hình14nt- Phim tài liệu15nt – Phim khoa học16nt4Tổng số rạp chiếu phim17 Cơ sở vật chấtTrong đó: – Số rạp chiếu phim và rạp KTS18Trong đó: + Số phòng chiếu 19 rạp + Số phòng chiếu KTS20nt- Số đội chiếu phim lưu động21Tổng Trong đó: + Số rạp chiếu phim, video22nt + Số rạp chiếu phim các đội KTS23nt- Num bến nhà văn hóa chiếu phim thường xuyên24Nhà nghỉ5Tổng số suất chiếu tại rạp chiếu phim lưu động29nt6Tổng số người xem phim301000ng Trong đó: – Số lượng khán giả Việt Nam xem tại rạp31n , tài trợ351000 VND Trong đó: – Ngân sách nhà nước đặt hàng và tài trợ sản xuất phim36nt- Ngân sách nhà nước tài trợ phát hành và chiếu phim37nt (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||[]) .push ({}) …………, ngày… tháng… năm… Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Ký, đóng dấu, họ tên) Mẫu báo cáo ghi số cơ sở sản xuất phim (adsbygoogle = window. adsbygoogle ||[]).đẩy({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *