Mẫu kịch bản bầu trưởng thôn đúng quy trình, đầy đủ thủ tục

Đội ngũ Giacongreal chia sẽ cùng bạn Mẫu kịch bản bầu trưởng thôn đúng quy trình, đầy đủ thủ tục để hiểu rõ hơn chủ đề này


Bầu trưởng thôn là một sự kiện quan trọng của cộng đồng thôn, bản nhằm bầu ra người đại diện cho thôn để giải quyết các vấn đề liên quan đến đời sống của nhân dân. Và để cuộc bầu cử trưởng thôn diễn ra thành công tốt đẹp theo hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Bộ Nội vụ, bạn cần tham khảo mẫu kịch bản bầu cử trưởng thôn dưới đây.

Là người chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức các sự kiện, hoạt động đoàn thể ở xã, phường, thị trấn nhằm đảm bảo tiến độ, minh bạch và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, bạn phải thúc đẩy quá trình mua bán. Thu thập vật liệu, thiết kế, dàn dựng, xây dựng Kịch bản bầu cử trưởng thôn…, trước.

Bạn sẽ sớm trở nên thon gọn?

Kịch bản cuộc bầu cử Gram Pradhan, Kịch bản mẫu của chương trình bầu cử Gram Pradhan

Giacongreal.com đã tổng hợp kịch bản bầu cử trưởng thôn mẫu chi tiết nhằm hỗ trợ các bạn trong quá trình chuẩn bị cho công tác bầu cử trưởng thôn, tổ dân phố. Bạn có thể tải mẫu kịch bản bầu cử trưởng thôn mới nhất của chúng tôi và áp dụng cho cuộc bầu cử thôn, buôn, tổ dân phố nơi bạn sinh sống.

Mẫu kịch bản bầu cử trưởng thôn

* Khai mạc bầu cử trưởng thôn

1. Ổn định tổ chức và báo cáo số lượng cử tri tham gia bầu cử.
– Số người có mặt: ….. người, vắng mặt … người có lý do.
– Chủ trì Hội nghị: Ông (Bà) …………………………………. ………
– Thư ký Hội nghị: Ông (Bà) ………………………………… … .. …
Báo cáo với Đại hội, các đồng chí ủy viên ban công tác mặt trận và các ứng cử viên trưởng thôn đều có mặt đầy đủ và ban tổ chức xin phép tổ chức bầu cử theo thời gian đã định.
2. Chào cờ
– Trân trọng kính mời quý vị đại biểu và toàn thể Đại hội chào cờ.
– Chào cờ (Quốc ca, Quốc ca)
– Trân trọng kính mời các vị đại biểu và toàn thể các đồng chí ngồi xuống
* chọn
3. Tuyên bố lý do, vai trò của người đại diện:
Thưa Thứ trưởng, các vị khách quý!
Kính thưa Đại hội!
Dựa trên:
– Pháp lệnh số 34/2007 / PL-UBTVQH11 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 20 tháng 4 năm 2007 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn (sau đây viết tắt là Pháp lệnh số 34/2007 / PL -UBTVQH11);
– Nghị quyết liên tịch số 09/2008 / NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thực hiện các Điều 11, 14, 16, 16 22 và Điều 26 Dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Thị xã thực hiện (sau đây gọi tắt là Nghị quyết liên tịch số 09/2008 / NLLT-CP-UBTWMTTQVN).
UBND xã, Ủy ban MTTQ tỉnh sau một thời gian chuẩn bị tích cực, khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao được sự đồng thuận của cử tri thôn đã quyết định tổ chức bầu cử. Đề cử Trưởng thôn nhiệm kỳ, …
– Về việc tham gia và tiến hành Đại hội hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng:
+ Địa chỉ: ……………………. …, Chủ tịch UBND xã
+ Đ / c: ………………………………, Chủ tịch UBMTTQ xã
+ Địa chỉ: ………………………………………, Tổ trưởng Tổ bầu cử
+ Ông / bà: ……………………. …, ứng cử chức danh trưởng thôn
Cùng toàn thể cử tri của thôn … ….. …. … ……, có ý thức …………….
(tiếng vỗ tay)
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe đến quý khách hàng! (tiếng vỗ tay)

Bạn sắp có thai bao lâu?

Kịch bản mẫu cuộc bầu cử trưởng thôn, Đọc chi tiết Mẫu kịch bản bầu cử trưởng thôn

Bài hát Bầu cử Quốc hội là một bài hát hào hùng nhằm ca ngợi và khuyến khích mọi người đi bầu cử. Bạn có thể mượn bài hát này để động viên, khuyến khích bình chọn.

Xem thêm: Bài hát về bầu cử quốc hội

4. Thông qua các dự thảo chương trình, nội quy, quy chế của Đại hội
Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý! Kính thưa Đại hội!
Thay mặt Lãnh đạo Đảng bầu cử, tôi xin thông qua Dự thảo Chương trình và Quy chế bầu cử và Quy tắc thủ tục.
– Thứ nhất, về chương trình họp Đại hội: Cuộc họp sẽ được tổ chức vào ngày …. tháng …. bắt đầu từ thời gian, cụ thể như sau (đọc dự thảo chương trình)
– Thứ hai, về danh sách ứng cử: Ban Công tác Mặt trận và những cử tri đã xác định và ứng cử chức danh Trưởng thôn gồm:
+ m ……………………………..
+ m … …
– Thứ ba, về hình thức bầu cử: bầu cử có thể bằng tay hoặc bỏ phiếu kín (hình thức bầu cử do trưởng tổ bầu cử xác định theo số người tham gia bầu cử).
5. Chọn người kiểm phiếu, đếm số phiếu bầu.
Kính thưa Đại hội!
Để đảm bảo Đại hội được tiến hành đúng chính sách, trình tự, thủ tục, Ban Tổ chức Đại hội đề nghị Đại hội lựa chọn danh sách người kiểm phiếu và giúp việc cho Đại hội.
– Về kiểm phiếu và nhân sự kiểm phiếu: Hội đồng bầu cử thôn trình Đại hội danh sách những người kiểm phiếu gồm:
+ Đ / c ………..
+ Đ / c ………………….
Tham khảo ý kiến ​​của Đại hội đồng:
– Cử tri nào đồng ý với danh sách kiểm phiếu tôi vừa trình bày, giới thiệu biểu quyết? Cảm ơn bạn.
– Có cử tri nào không đồng ý hoặc có ý kiến ​​khác nhau không? (không tìm thấy).
Như vậy, Đại hội thống nhất lựa chọn danh sách kiểm phiếu có tên trên. Xin cảm ơn Đại học!
6. Tiến hành bầu cử
Quý bà!
Quốc hội mới chỉ nghe danh sách bầu cử đảng viên, danh sách ứng cử trưởng thôn, phiếu bầu cử ủy viên ban kiểm phiếu và trưởng thôn, … Dưới đây là kết quả bầu cử. Công văn trực tiếp. Mời các cử tri bỏ phiếu kín bằng hình thức giơ tay đối với các ông trong danh sách ứng cử chức danh Trưởng thôn, ….., nhiệm kỳ …..
– Ban kiểm phiếu hướng dẫn cử tri bỏ phiếu.
– Khi biểu quyết bằng cách giơ tay, bên biểu quyết trực tiếp đếm số lượng phiếu bầu. Việc bỏ phiếu bằng hình thức bỏ phiếu kín sẽ do đảng bầu cử tính.
7. Kiểm phiếu đại cử tri
– Bên bầu cử sẽ kiểm phiếu tại điểm bỏ phiếu ngay sau khi kết thúc cuộc bỏ phiếu; Mời đại diện của 2 cử tri không ứng cử có mặt chứng kiến ​​việc kiểm phiếu và chuẩn bị biên bản kiểm phiếu, biểu quyết hợp lệ cho tổ trưởng tổ bầu cử.
8. Sự kiện văn hóa
9. Tuyên bố kết quả kiểm phiếu, công nhận kết quả bầu cử.
Tôi xin thay mặt Hội đồng bầu cử xin tuyên bố kết quả kiểm phiếu như sau:
– m …………………………….., tổng số phiếu bầu
– Ông ……….., tổng số phiếu bầu
……………………………..
Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và cử tri các thôn ……, công nhận đồng chí ……… ….. trưởng thôn, …., nhiệm kỳ ….
Yêu cầu toàn thể hội đồng vỗ tay.
* Cuộc bầu cử trưởng thôn đã khép lại
10. Giới thiệu người phát biểu bế mạc Đại hội
Kính thưa Đại hội!
Đến nay, Đại hội đã hoàn thành các nội dung chương trình bầu cử trưởng thôn. Sau đây, tôi xin trân trọng giới thiệu và trân trọng kính mời các đồng chí thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội, phát biểu bế mạc Hội nghị bầu cử Trưởng thôn.
11. Phần kết luận (có văn bản riêng)
12. Chào cờ bế mạc
– Toàn thể các vị đại biểu, các vị khách quý và toàn thể Đại hội thân ái chào cờ
– Quốc ca, Quốc ca.

https://thuthuat.taimienphi.vn/mau-kich-ban-bau-truong-thon-60293n.aspx
Trên đây Giacongreal.com đã chia sẻ đến các bạn kịch bản bầu cử trưởng thôn, mẫu biên bản bầu cử trưởng thôn chi tiết. Hy vọng những thông tin trong bài sẽ hữu ích với bạn, giúp bạn tổ chức được lịch họp bầu cử trưởng thôn và đúng quy trình của pháp luật. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo.

Các từ khóa liên quan:

Kịch bản mẫu cho cuộc bầu cử trưởng thôn

Kịch bản chương trình mẫu cho cuộc bầu cử trưởng thôn Kịch bản mẫu cho cuộc bầu cử trưởng thôn,

#Mẫu #kịch #bản #bầu #trưởng #thôn #đúng #quy #trình #đầy #đủ #thủ #tục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.