Mẫu nội dung kinh phí thực hiện dự án

Tải xuống bản in

Mẫu ngân sách thực hiện dự án

Nội dung kinh phí thực hiện dự án là mẫu nội dung được tạo ra để tạo nên nội dung của kinh phí thực hiện dự án. Mẫu nêu rõ nội dung thực hiện… Mẫu được ban hành theo Thông tư 08/2019 / TT-BQP. Mời bạn đọc xem chi tiết và tải về tại đây.

  • Nội dung mẫu về đầu tư, mua sắm và thực hiện dự án
  • Mẫu báo cáo kết quả hoạt động dự án đầu tư

Nội dung kinh phí thực hiện dự án

NỘI DUNG, CHI PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN
(Kèm theo Báo cáo số …… / BC- ngày… tháng… năm 20 .. của …………)

Tiền tệ: Đồng

TT

NỘI DUNG

Tên hàng hóa

Theo quyết định

trình diễn

Đơn vị

S.Lg

DỄCảm tạ

thành tiền

Đơn vị

S.Lg

DỄcảm tạ giá bán

thành tiền

Một

LOẠI BỎ

(Ngày thứ nhất)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(số 8)

Tôi

Hạng mục đầu tư xây dựng

1.1

Gói số

……………………

II

Đầu tư để mua thiết bị và phần mềm

2.1

Bưu kiện

……………………

III

Hạng mục đào tạo, chuyên môn hóaMở?n công nghệ giao hàng

3.1

Bưu kiện

……………………

IV

Các chi phí khác

……………………

toàn bộ

….

….

Ghi chú:

– Thực hiện thống kê đơn hàng theo các gói thầu;

– Phần GhTôi Lưu ý cần thông tin rõ ràng về những việc đã làm được, đang triển khai, chưa thực hiện …

Nội dung mẫu về kinh phí thực hiện dự án

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong phần hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Nội dung mẫu về kinh phí thực hiện dự án

# Mẫu # nội dung # nội dung # tài trợ # đơn giản # dự án # dự án

Ngân sách thực hiện dự án mẫu Nội dung của ngân sách thực hiện dự án Tải xuống Bản in (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||[].push ({}) Mẫu nội dung kinh phí thực hiện dự án Mẫu nội dung kinh phí thực hiện dự án là mẫu nội dung được tạo ra nhằm tạo ra nội dung về kinh phí thực hiện dự án. Mẫu nêu rõ nội dung thực hiện… Mẫu được ban hành theo Thông tư 08/2019 / TT-BQP. Mời bạn đọc xem chi tiết và tải về tại đây. Mẫu nội dung đầu tư, mua sắm thực hiện dự án Mẫu Báo cáo kết quả thực hiện dự án đầu tư Báo cáo kinh phí thực hiện dự án NỘI DUNG, CHI PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN (Kèm theo Báo cáo số …… / BC- ngày… tháng… năm 20 .. của …………) Đơn vị: ĐồngTT NỘI DUNGTên hàng hóa Theo quyết định Thực hiện Đơn giá Đơn giá Đơn giá Đơn giá Đơn giá Đơn giá AB (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) I Hạng mục đầu tư xây dựng 1.1 Gói thầu số ……… …………… II Hạng mục đầu tư mua sắm thiết bị, phần mềm 2.1 Gói thầu số …………………… II Hạng mục đào tạo và chuyển giao công nghệ 3.1 Gói thầu số …………………… IV Các hạng mục chi khác ……… … …………………… Tổng số ………… .. (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||[]) .push ({}) Lưu ý: – Thực hiện thống kê đơn hàng theo các gói thầu; – Phần Ghi chú cần ghi rõ các nội dung đã triển khai, đang triển khai, chưa triển khai… Nội dung nghiệp vụ mẫu. phí thực hiện dự án (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||[]) .push ({}) Vui lòng tham khảo phần thủ tục hành chính trong phần biểu mẫu.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]


Tổng hợp: Giacongreal

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *