Mẫu phiếu bầu trong đại hội chi Đoàn

Giacongreal.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu phiếu bầu trong đại hội chi bộ để bạn đọc tham khảo và sử dụng làm mẫu phiếu bầu trong đại hội chi bộ.

Mẫu phiếu bầu cử đại hội chi bộ

  • 1. Định nghĩa biểu quyết trong đại hội chi nhánh là gì?
  • 2. Hình thức biểu quyết trong đại hội chi đoàn lần 1
  • 3. Hình thức biểu quyết trong đại hội chi đoàn lần thứ II.

1. Định nghĩa biểu quyết trong đại hội chi nhánh là gì?

Phiếu bầu trong đại hội chi nhánh là mẫu phiếu được lập ra để ghi lại việc bầu cử đại hội chi nhánh. Đơn đề cử ghi rõ danh sách những người được đề cử…

2. Hình thức biểu quyết trong đại hội chi đoàn lần 1

Bầu cho Hội Liên hiệp Phụ nữ

KY………… ..

Hạn cuối: 20…. – 20 …..

Ngày thứ nhất…………………….

2…………………….

3…………………….

4…………………….

5…………………….

3. Hình thức biểu quyết trong đại hội chi đoàn lần thứ II.

ĐOÀN TNCS Hồ Chí Minh HUYỆN ……

BAN CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ………… ..
——————

VOTING VOICES

Liên đoàn Thanh niên ……

Danh sách đề cử Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ …….

1. Nguyễn Văn A

2. Nguyễn Văn B

3. Hoàng Văn Cơ

4. ……………………

5. …………………….

6. …………………….

7. …………………….

Phiếu này chỉ có giá trị khi có xác nhận của Ban chấp hành Đoàn trường.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục giáo dục trong phần hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Hình thức biểu quyết trong đại hội chi bộ

#Sample #voting #voting #in #congress #congress #department #Union

Phiếu biểu quyết trong đại hội chi đoàn Mẫu phiếu bầu Ban chấp hành chi đoàn (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||[]) .push ({}) Giacongreal.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu phiếu trong đại hội chi bộ để bạn đọc tham khảo và sử dụng làm mẫu phiếu trong đại hội chi bộ. Biểu quyết trong đại hội chi bộ 1. Nêu định nghĩa về hình thức biểu quyết trong đại hội chi bộ? 2. Mẫu phiếu trong đại hội chi nhánh số 13. Mẫu phiếu trong đại hội chi bộ số 21. Định nghĩa mẫu phiếu trong đại hội chi bộ là gì? hồ sơ về cuộc bầu cử trong đại hội chi bộ. Trong đơn ghi rõ danh sách những người được đề cử… 2. Biểu mẫu biểu quyết trong cuộc họp chi nhánh đầu tiên (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||[].push ({}) Bầu Ban Chấp hành Chi bộ NK ………… ..Tháng: 20…. – 20… .. 1 …………… .. 2 …………… .. 3 …………… .. 4 ……………… .. 5 …………… ..3 . Phiếu bầu cử đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ II …… ..—————– Phiếu bầu chi đoàn …… Danh sách ứng cử vào Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ …… .1. Nguyễn Văn A2. Nguyễn Văn B3. Hoàng Vân C4. …………………… 5. …………………… ..6. …………………… 7. ……………… Mẫu này chỉ có giá trị khi có xác nhận của Ban Chấp hành Chi đoàn. Vui lòng tham khảo phần giáo dục và đào tạo trong phần biểu mẫu. (Adsbygoogle = window.adsbygoogle ||[]).đẩy({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]


Tổng hợp: Giacongreal

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.