Mẫu phiếu chấm điểm xét, vinh danh doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu

Tải xuống bản in

Phiếu chấm điểm bình xét, tôn vinh doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu là gì? Phiếu bầu gồm những gì? Mời các bạn đọc bài viết dưới đây để hiểu thêm về nó.

Mẫu phiếu chấm điểm, tôn vinh doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu

  • 1. Định nghĩa mẫu Phiếu điểm bình xét, tôn vinh doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu là gì?
  • 2. Mẫu phiếu bình xét, tôn vinh doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu.

1. Định nghĩa mẫu Phiếu điểm bình xét, tôn vinh doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu là gì?

Biểu mẫu chấm điểm, tôn vinh doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu là biểu mẫu được lập để ghi nhận việc chấm điểm, tôn vinh doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu. Mẫu nêu rõ nội dung chấm điểm… Mẫu được ban hành theo Quyết định 3263 / QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Mẫu phiếu bình xét, tôn vinh doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu.

BAN LỰA CHỌN DOANH NGHIỆP
NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIÊU BIỂU
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

….., ngày…. năm…….

PHẠM VI ĐIỂM
Xét và tôn vinh doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu

năm 20….

– Họ và tên chuyên gia: ……………………………………………………. ……………………. ……………………

– Đơn vị công tác: ………………………………………. …………………….

……………………. …………………….

Tôi thôThông tin kinh doanh:

1. Tên doanh nghiệp: ……………………………………… ……………………………………………………………………

2. Địa chỉ: ……………………………………………………. …………………….

3. Ngành nghề kinh doanh: ………………………………………………………………………………………………. ……………………

4. Giấy chứng nhận Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ số …………; Ngày cấp: …………; Nơi cấp: ………………………

I. Xếp hạng và điểm số:

Tiêu chí đánh giá

Điểm tối đa

Năm 20…

Năm 20…

Điểm trung bình

1. Tỷ lệ doanh thu sản phẩm từ kết quả khoa học và công nghệ trên tổng doanh thu (%)

250

– Tỷ lệ doanh thu từ 30%

150

– Tỷ lệ doanh thu từ 50%

200

– Tỷ lệ doanh thu từ 70%

250

2. Tỷ lệ quỹ chi cho R&D / Tổng doanh thu (%)

150

– Tỷ lệ dưới 2%

70

– Tỷ lệ từ 2% đến dưới 5%

100

– Tỷ lệ từ 5% trở lên

150

3. Chi phí xây dựng và quảng bá thương hiệu / Tổng doanh thu (%)

100

– Tỷ lệ từ 5% đến dưới 10%

70

– Tỷ lệ 10% trở lên

100

4. Thu nhập bình quân của người lao động

100

– Từ 5 triệu đồng / tháng đến dưới 10 triệu đồng / tháng

70

– Từ 10 triệu đồng / tháng trở lên

100

Tiêu chí đánh giá

Điểm tối đa

Điểm đánh giá

5. Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

100

6. Doanh nghiệp đã thành lập quỹ phát triển khoa học vàAh bộ phận công nghệ hoặc nghiên cứu và phát triển

100

7. Sự kết hợpỢ hơip với tNgười lái xe Các tổ chức, nhà khoa học của Viện Nghiên cứu, Trường Đại học Nghiên cứusự trì trệbạn đổi mớiChâu Ángười sáng tạoôcông nghệ sản phẩm

50

8. Đoạt giải thưởng theo quy định

100

– Đạt giải cấp bộ, ngành, địa phương

70

– Đạt giải quốc gia

100

9. Dự kiến ​​mô hình kinh doanh phát triển sản phẩm mới hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

50

Tổng điểm: …… ../ 1000 điểm

Những ý kiến ​​khác:

————————————————————————————————————

————————————————————————————————————

————————————————————————————————————

Ngày ….. tháng ….. nMở?20 m…
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu phiếu bình xét, tôn vinh doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong phần hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu phiếu bình xét, tôn vinh doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu

# Mẫu # yêu thích # thu nhập # điểm # đánh giá # kinh nghiệm # người # trung tâm # bất ngờ # khoa học # và # công nghệ # điển hình #

Mẫu phiếu chấm điểm bình xét, tôn vinh doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu Tải về Bản in (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||[]) .push ({}) Mẫu doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu là gì? Phiếu bầu gồm những gì? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây. Định nghĩa mẫu Phiếu điểm bình xét, tôn vinh doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu là gì? 2. Mẫu phiếu bình xét, tôn vinh doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu1. Định nghĩa mẫu phiếu bình xét, tôn vinh doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu là gì? chấm điểm, tôn vinh doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu. Mẫu nêu rõ nội dung chấm điểm… Mẫu được ban hành theo Quyết định 3263 / QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ. (Adsbygoogle = window.adsbygoogle ||[]) .push ({}) 2. Mẫu phiếu bình chọn, tôn vinh doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN DOANH NGHIỆP KH&CN TIÊU BIỂU ——— CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————…. , ngày…. ……. BIỂU ĐIỂM, tôn vinh doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 20… .- Họ và tên chuyên gia: …………………………………………………………………… …………… – Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………. I. Thông tin về doanh nghiệp: 1. Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………… ..2. Địa chỉ nhà: ……………………………………………………………………. Ngành kinh doanh: ………………………………………………………………………………………………. Giấy chứng nhận Doanh nghiệp KH&CN số: …………; Ngày cấp: …………; Nơi cấp: ………… lI. Đánh giá, xếp loại: Tiêu chí đánh giáĐiểm tối đaNăm 20… Năm 20… Điểm TB1. Tỷ lệ doanh thu sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ trên tổng doanh thu (%) 250- Tỷ lệ doanh thu từ 30% 150- Tỷ lệ doanh thu từ 50% 200- Tỷ lệ doanh thu từ 70% 2502. Tỷ lệ quỹ chi cho R & D / Tổng doanh thu (%) 150- Tỷ lệ dưới 2% 70- Tỷ lệ từ 2% đến dưới 5% 100- Tỷ lệ từ 5% trở lên1503. Tỷ lệ chi phí xây dựng và quảng bá thương hiệu / Tổng doanh thu (%) 100- Tỷ lệ từ 5% đến dưới 10% 70- Tỷ lệ từ 10% trở lên1004. Thu nhập bình quân của người lao động100- Từ 5 triệu đồng / tháng đến dưới 10 triệu đồng / tháng70- Từ 10 triệu đồng / tháng trở lên100 Tiêu chí đánh giáĐiểm tối đaĐiểm đánh giá5. Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực1006. Doanh nghiệp đã thành lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ hoặc bộ phận nghiên cứu và phát triển1007. Phối hợp với các tổ chức, nhà khoa học của các Viện nghiên cứu, trường Đại học nghiên cứu đổi mới công nghệ, sản phẩm508. Đạt giải theo quy định100- Đạt giải cấp Bộ, ngành, địa phương70- Đạt giải cấp quốc gia1009. Dự kiến ​​mô hình kinh doanh phát triển sản phẩm mới hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 50 Tổng điểm: …… ../ 1000 điểm Ý kiến ​​khác: ———————————————————— ———————————————————————————————————————————————————— —————————————— —————————————————————————————————————— ——Ngày… tháng… 20… (Ký, ghi rõ họ tên) (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||[]) .push ({}) Mẫu phiếu điểm bình xét, tôn vinh doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu.[]).đẩy({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]


Tổng hợp: Giacongreal

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.