Mẫu số 11.TACN: Đơn đề nghị thừa nhận quy trình khảo nghiệm và công nhận thức ăn chăn nuôi

Tải xuống bản in

Mẫu số 11. Thức ăn chăn nuôi: Đơn đề nghị công nhận quá trình khảo nghiệm và công nhận thức ăn chăn nuôi là gì? Mẫu đơn đề nghị công nhận quy trình khảo nghiệm gồm những nội dung gì? Hãy xem bài viết dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết.

Hồ sơ công nhận quy trình khảo nghiệm, công nhận thức ăn chăn nuôi

  • 1. Định nghĩa mẫu số 11.TACN: Hồ sơ công nhận quá trình khảo nghiệm và công nhận thức ăn chăn nuôi là gì?
  • 2. Mẫu số 11. Thức ăn chăn nuôi: Đơn đề nghị công nhận quy trình khảo nghiệm và công nhận thức ăn chăn nuôi

1. Định nghĩa mẫu số 11.TACN: Hồ sơ công nhận quá trình khảo nghiệm và công nhận thức ăn chăn nuôi là gì?

Mẫu số 11. Thức ăn chăn nuôi: Đơn đề nghị công nhận quá trình khảo nghiệm và công nhận thức ăn chăn nuôi là đơn đề nghị công nhận quá trình khảo nghiệm và công nhận thức ăn chăn nuôi. Mẫu nêu rõ nội dung yêu cầu… Mẫu được ban hành theo Nghị định 13/2020 / NĐ-CP của Chính phủ.

2. Mẫu số 11. Thức ăn chăn nuôi: Đơn đề nghị công nhận quy trình khảo nghiệm và công nhận thức ăn chăn nuôi

Mẫu số 11.TACN

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: ……….

…… .., ngày …. tháng ….. năm …..

ĐƠN XIN CÔNG NHẬN QUY TRÌNH KIỂM TRA VÀ THỨC ĂN CỦA NƯỚC XUẤT KHẨU

Kính gửi: Cục Chăn nuôi.

Tên đơn vị được đề xuất: ………………………………………………………………………………………………. …………………….…

Địa chỉ nhà: ……………………………………….. . …………………….

Điện thoại: ………………………. số fax: ……………………. Email: ……………………

Đề nghị Cục Chăn nuôi thừa nhận quy trình khảo nghiệm và công nhận thức ăn chăn nuôi của nước xuất khẩu như sau:

1. Quy trình khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi (Ghi tên quy trình khảo nghiệm sản phẩm thức ăn chăn nuôi)

2. Danh mục sản phẩm thức ăn chăn nuôi:

TT

Tên thức ăn chăn nuôi

Bản chất và công dụng

Hình dạng, màu sắc

Nhà sản xuất, nước sản xuất

Ngày thứ nhất

2

3

3. Hồ sơ kèm theo: …………………………………………………….

4. Địa điểm và thời gian kiểm tra: …………………………………………………….

5. Thời gian thẩm định quy trình khảo nghiệm, công nhận thức ăn chăn nuôi (nếu có): ……………………………………………………. …………………….

6. Chúng tôi cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ, đảm bảo tính xác thực của hồ sơ đăng ký và tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan về thức ăn chăn nuôi. /.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
(Họ tên, chữ ký và đóng dấu)

Mẫu số 11. Thức ăn chăn nuôi: Đơn đề nghị công nhận quy trình khảo nghiệm và công nhận thức ăn chăn nuôi

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong phần hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu số 11. Thức ăn chăn nuôi: Đơn đề nghị công nhận quy trình khảo nghiệm, công nhận thức ăn chăn nuôi

# Hình thức ## 11TACN # Ứng dụng # ứng dụng # yêu cầu # công nhận # quy trình # yêu cầu # và # công nhận # nguồn cấp dữ liệu # nguồn cấp dữ liệu # chăn nuôi

Mẫu số 11.TACN: Đơn đề nghị công nhận quy trình khảo nghiệm, công nhận thức ăn chăn nuôi Tải về Bản in (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||[].push ({}) Mẫu số 11 Thực phẩm: Đơn xin công nhận quy trình khảo nghiệm và công nhận thức ăn chăn nuôi là gì? Mẫu đơn đề nghị công nhận quy trình khảo nghiệm gồm những nội dung gì? Cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé. Đơn đề nghị công nhận quá trình khảo nghiệm, công nhận thức ăn chăn nuôi1. Định nghĩa mẫu số 11. Thực phẩm: Đơn xin công nhận quá trình khảo nghiệm, công nhận thức ăn chăn nuôi là gì? 2. Mẫu số 11. Thức ăn chăn nuôi: Đơn đề nghị công nhận quy trình khảo nghiệm, công nhận thức ăn chăn nuôi1. Định nghĩa mẫu số 11. Thức ăn chăn nuôi: Đơn đề nghị công nhận quy trình khảo nghiệm, công nhận thức ăn chăn nuôi? Mẫu đơn được thực hiện để yêu cầu phê duyệt quy trình thử nghiệm và phê duyệt nguồn cấp dữ liệu. Mẫu nêu rõ nội dung yêu cầu… Mẫu được ban hành theo Nghị định 13/2020 / NĐ-CP của Chính phủ. (Adsbygoogle = window.adsbygoogle ||[]) .push ({}) 2. Mẫu số 11.TACN: Đơn đề nghị công nhận quy trình khảo nghiệm và công nhận thức ăn chăn nuôi Mẫu số 11.TACN TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc— ———— Số: ……… ….., ngày …. tháng ….. năm ….. ĐƠN XIN CHẤP NHẬN QUY TRÌNH KIỂM TRA VÀ THỨC ĂN VẬT NUÔI CỦA NƯỚC XUẤT KHẨU Kính gửi: Cục Chăn nuôi. Họ và tên: …………………………………………………………………… .Địa chỉ: ……………………………………… ……………………… …………………………………….Điện thoại: ………………………. số fax: …………………… Email: ……………………. Đề nghị Cục Chăn nuôi chấp nhận quy trình khảo nghiệm và công nhận thức ăn chăn nuôi của nước xuất khẩu như sau: 1. Quy trình khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi (ghi tên quy trình khảo nghiệm sản phẩm thức ăn chăn nuôi) 2. Danh mục sản phẩm thức ăn chăn nuôi: TTTên thức ăn chăn nuôi Tính chất, công dụng, Hình thức, màu sắc, Hãng, nước sản xuất123… 3. Hồ sơ đính kèm: …………………………………………………… .4. Địa điểm và thời gian kiểm tra: ……………………… .5. Thời hạn đề nghị thẩm định quá trình khảo nghiệm và công nhận thức ăn chăn nuôi (nếu có): ……………………………………………………………………………… ………………… .6. Chúng tôi cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ, đảm bảo tính xác thực của hồ sơ đăng ký và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến lĩnh vực thức ăn chăn nuôi. /. CÁ NHÂN (Họ tên, chữ ký và con dấu) (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||[]) .push ({}) Mẫu 11. TACN: Đơn đề nghị công nhận quy trình khảo nghiệm và công nhận thức ăn chăn nuôi. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại phần thủ tục hành chính trong phần biểu mẫu.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]


Tổng hợp: Giacongreal

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.