Nghị định 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu vùng năm 2022: Đối tượng áp

Đội ngũ Giacongreal chia sẽ cùng bạn Nghị định 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu vùng năm 2022: Đối tượng áp để hiểu rõ hơn chủ đề này


Ngày 12/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 38/2022 / NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng năm 2022 đối với người lao động làm việc và đào tạo theo hợp đồng lao động. Theo đó, lương tối thiểu sẽ được quy định theo tháng, theo giờ với mức tăng bình quân 6% (tăng lần lượt từ 180.000 – 260.000 đồng so với trước đây).

Nghị định 38/2022 / NĐ-CP Mức lương tối thiểu vùng năm 2022 Ký ngày 12/6/2022. Theo đó, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% kể từ ngày 1/7/2022, áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Residence 38 2022 cpn vào năm 2022 trong trái tim tôi quý

QUY ĐỊNH TIỀN LƯƠNG TỐI THIỂU KHU VỰC NĂM 2022 THEO NGHỊ ĐỊNH 38/2022 / NĐ-CP

* Danh sách các từ viết tắt:

– Employee, Employer: Nhân viên, Người lao động.
– HĐLĐ: Hợp đồng lao động.

1. Đối tượng áp dụng của Nghị định 38/2022 / NĐ-CP

Các đối tượng điều chỉnh của Nghị định 38/2022 / NĐ-CP bao gồm:

– Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, không xác định thời hạn phù hợp với quy định của Bộ luật lao động.

– Người sử dụng lao động bao gồm: Doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, gia đình, cá nhân thuê, mướn người lao động làm việc cho mình theo sự đồng ý.

– Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng.

Đình Định 38 2022 2022 Công ty cổ phần BĐS miền nam 2

Nghị định 38/2022 Tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động từ ngày 1/7/2022

Nhiều người sẽ được tăng lương trong thời gian tới do có cơ hội ứng tuyển ở trên. Thông tin về Tăng lương từ ngày 1/7/2022 Như đã được Giacongreal.com trình bày chi tiết trong bài viết này, mời bạn đọc tham khảo để biết thêm thông tin chi tiết.

Xem thêm: Các khoản tăng lương từ 1/7/2022

2. Tăng 6% lương tối thiểu vùng từ 1/7/2022

* Mức lương tối thiểu hàng tháng:

Mức lương tối thiểu vùng hàng tháng tăng bình quân 6% so với mức lương tối thiểu hiện hành, cụ thể như sau:

– Vùng I: Tăng từ 4.420.000 đồng / tháng 4.680.000 VND / tháng.
– Vùng II: Tăng từ 3.920.000 đồng / tháng 4.160.000 VND / tháng.
– Khu vực III: Tăng từ 3.430.000 đồng / tháng 3.640.000 VND / tháng.
– Vùng IV: Tăng từ 3.070.000 đồng / tháng 3.250.000 VND / tháng.

* Mức lương tối thiểu theo giờ:

– Vùng I: 22.500 đồng / giờ.
– Vùng II: 20.000 đồng / giờ.
– Vùng III: 17.500 đồng / giờ.
– Vùng IV: 15.600 đồng / giờ.

Lưu ý: Nghị định 38/2022 không áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước. Để dễ dàng so sánh giữa Mức lương tối thiểu vùng của Người lao động và Mức lương cơ sở của Cán bộ, Công nhân viên, bạn đọc có thể tham khảo nội dung bài viết. Giacongreal.com mức lương cơ sở năm 2022.

Xem thêm: Lương cơ bản năm 2022

3. Cách áp dụng mức lương tối thiểu vùng

– Mức lương tối thiểu vùng áp dụng theo từng địa bàn do người sử dụng lao động xác định nơi làm việc.

– Mức lương tối thiểu theo vùng:

+ Lương tháng tối thiểu là mức lương tối thiểu để người lao động thỏa thuận mức lương hàng tháng.

+ Lương tối thiểu theo giờ áp dụng đối với lương theo giờ. Đó cũng là mức lương thấp nhất mà người lao động làm theo giờ nhận được.

+ Trường hợp trả lương theo tuần, ngày, theo sản phẩm hoặc lương khoán: mức lương trả theo tháng, giờ phải đảm bảo không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng quy định.

Đình Đình 38 2022 Công ty cổ phần bất động sản của tôi tại miền nam 2022 3

Cách tính lương tối thiểu vùng đối với lao động hợp đồng theo Nghị định 38

https://thuthuat.taimienphi.vn/nghi-dinh-38-2022-nd-cp-ve-luong-toi-thieu-vung-nam-2022-70098n.aspx
Nghị định 38/2022 / NĐ-CP Mức lương tối thiểu vùng năm 2022 Có hiệu lực từ 1/7/2022. Đây là một tin vui đối với nhiều người lao động khi sắp tới họ sẽ được tăng lương, có thu nhập đảm bảo hơn và có nhiều đóng góp cho cuộc sống.

Các từ khóa liên quan:

Nơi cư trú 38/2022 / NĐ-CP đến hạn 2022

Nghị định 38/2022 / NĐ-CP, Nghị định 38/2022 / NĐ-CP ngày 12/6/2022,

#Nghị #định #382022NĐCP #về #lương #tối #thiểu #vùng #năm #Đối #tượng #áp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.