Người Mỹ đồng lòng mở quạt để thổi bay bão =))

Đúng là người có thời gian rảnh mới là người sáng tạo nhất Một chàng trai có thời gian rảnh đã nảy ra ý tưởng thổi bay cơn bão Irma bằng cách kêu gọi mọi người cùng nhau bật quạt để tạo gió thổi bay cơn bão.

Hiện tại, nó đã kêu gọi được hơn 39.000 người tham dự, 35.000 người quan tâm.

Nguồn: Genk

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.