Omnisexual là gì? Điều đặc biệt về Omnisexual

Hãy cùng giacongreal tìm câu trả lời cho chủ đề: Omnisexual là gì? Điều đặc biệt về Omnisexual được quan tâm tìm kiếm này nhé

Một người vô tính là gì? Có nghĩa là đa tính, chia sẻ Giacongreal Một điều đặc biệt về Người vô tính.

Ăn tạp là gì?

Omnisexuality là một kiểu đa tính, bao gồm những người bị thu hút bởi nhiều hơn một giới tính. Những người song tính luyến ái thường được nhóm chung với lưỡng giới tính, lưỡng giới tính và lưỡng giới tính.

Không có cách nào để xác định là vô tính. Bisexuality và bisexuality, tức là thu hút những người thuộc bất kỳ bản dạng giới nào, thường được sử dụng thay thế cho nhau, mặc dù có sự khác biệt giữa chúng.

Những người song tính có thể cảm thấy rằng bản dạng giới của họ bị trộn lẫn với các xu hướng tính dục khác trong danh mục dị tính và một số có thể cảm thấy áp lực khi phải điều chỉnh cho phù hợp với nhãn hiệu quen thuộc hơn với những người khác.

Omniuality bắt nguồn từ đâu?

Omniuality là một từ có tiền tố Latinh. Omni- có nghĩa là mọi thứ trong tiếng Latinh. Định nghĩa từ điển của thuật ngữ này là:

“Một người lãng mạn, tình cảm hoặc tình dục bị thu hút bởi những người thuộc mọi giới tính và khuynh hướng. Thuật ngữ này thường được sử dụng thay thế cho nhau với pansexual. “

Người vô tính có thể bị hấp dẫn bởi nhiều giới tính khác nhau. Họ có thể trải nghiệm một sự hấp dẫn lãng mạn đối với tất cả các giới trên phạm vi giới tính. Những người đa thê có thể một vợ một chồng, một vợ một chồng cũng như một vợ nhiều chồng. Một người vô tính có thể bị thu hút bởi nhiều hơn một giới tính cùng một lúc.

Đó là một quan niệm sai lầm khi nghĩ rằng hầu hết những người ăn mặc hở hang không thể thiết lập mối quan hệ, Giacongreal chia sẻ với bạn.

#Omnisexual #là #gì #Điều #đặc #biệt #về #Omnisexual

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *