SOS là gì trên facebook? Đúng nhất

Hãy cùng giacongreal tìm câu trả lời cho chủ đề: SOS là gì trên facebook? Đúng nhất được quan tâm tìm kiếm này nhé

SOS trên Facebook là gì, có nghĩa là SOS, Giacongreal tương ứng với nghĩa đúng nhất của SOS.

SOS trên Facebook là gì?

SOS là một chuỗi các tín hiệu có nghĩa là yêu cầu giúp đỡ nó bao gồm ba dấu chấm, ba dấu chấm và ba dấu chấm khác được viết “SOS” bằng mã Morse.

Một số người nhầm tưởng đó là SOS “Cứu linh hồn của chúng tôi”, “Gửi sự giúp đỡ của chúng tôi” hoặc “Cứu con tàu của chúng tôi”.

Tuy nhiên, việc sử dụng ban đầu của “SOS” có từ năm 1908, và tín hiệu trợ giúp của Bộ luật Morse Quốc tế được sử dụng với các hệ thống vô tuyến hàng hải.

Cụm từ “Hãy cứu tàu của chúng ta” nó có lẽ được thiết lập bởi các thủy thủ để báo hiệu sự giúp đỡ từ một con tàu gặp nạn.

#SOS #là #gì #trên #facebook #Đúng #nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *