Tập hợp Q các số hữu tỉ

Tập hợp Q các số hữu tỉ là tài liệu vô cùng hữu ích, tổng hợp toàn bộ kiến ​​thức lý thuyết và bài tập có đáp án.

Tập hợp các số hữu tỉ giúp các em học sinh lớp 7 nắm được định nghĩa số hữu tỉ, mối quan hệ giữa tập hợp số đã học và tập hợp số hữu tỉ, cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số. Từ đó, nhận biết số hữu tỉ và cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số, biết so sánh, nhận biết số hữu tỉ âm, số hữu tỉ dương và tìm điều kiện để số hữu tỉ âm (dương). Vậy sau đây là nội dung chi tiết của tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Tập hợp Q các số hữu tỉ lớp 7

 • I. Đặt lý thuyết Q về số hữu tỉ
  • Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số
  • So sánh hai số hữu tỉ
 • II. Sơ đồ hệ thống hóa
 • III. Các dạng bài tập

I. Đặt lý thuyết Q về số hữu tỉ

Số hữu tỉ là số có thể viết dưới dạng phân số phân số {a} {b} với a, b trong mathbb {Z}; b neq 0

Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu là. toánbb {Q}.

Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số

Mọi số hữu tỉ có thể được biểu diễn trên trục số dưới dạng phân số có mẫu số dương.

Trên trục số, điểm biểu diễn số hữu tỉ x được gọi là điểm x.

So sánh hai số hữu tỉ

Đối với hai số hữu tỉ x và y ta luôn có x = y hoặc xy. Ta có thể so sánh hai số hữu tỉ bằng cách viết chúng dưới dạng phân số rồi so sánh hai phân số.

– Nếu x

Số hữu tỉ lớn hơn 0 được gọi là số hữu tỉ dương;

Số hữu tỉ nhỏ hơn 0 được gọi là số hữu tỉ âm. Số 0 không phải là số hữu tỉ dương cũng không phải là số hữu tỉ âm.

Ở Pháp vào mùa đông, nhiệt độ có thể âm:-3 ^ {circle} mathrm {C} hoặc -10 ^ {circle} mathrm {C}đôi khi tích cực +2 ^ {circle} mathrm {C}.

Các số -3; -mười; +2 là các số hữu tỉ biểu thị nhiệt độ không khí.

Con số 0; -2; phân số {1} {2}; 2 phân số {3} {2} đều là số hữu tỉ.

Thật vậy, các con số đều được viết dưới dạng phân số {a} {b} như sau:

0 = frac {0} {1} - ldots; -2 = frac {-4} {2};  frac {1} {2} = frac {2} {4}; 2 frac {3} {2} = frac {7} {2}.

Trên trục số, chúng tôi đại diện cho các điểm:

-Đầu tiên; - phân số {3} {4}; phân số {1} {3}; Ngày thứ nhất ; phân số {5} {3}

II. Sơ đồ hệ thống hóa

III. Các dạng bài tập

Loại 1: Xác định mối quan hệ giữa các bộ số

Câu hỏi 1: Điền vào các ký hiệu và chỗ trống thích hợp:

Câu hỏi 3: Câu nào dưới đây không đúng?

A. Số 19 là số tự nhiên.

B. Số 5 là số nguyên âm.

C. Các số 15, 19 là một số hữu tỉ.

D. Số 0 là số hữu tỉ dương.

Câu hỏi 4: Viết T vào ô đúng và S vào ô sai:

1. Số nguyên là số hữu tỉ;

2. Số nguyên âm không phải là số hữu tỉ âm;

3. Tập hợp Q gồm số hữu tỉ âm và số hữu tỉ dương;

………….

Mời các bạn tải file tài liệu để xem nội dung chi tiết hơn

Xem chi tiết bài viết

Tập hợp Q các số hữu tỉ

# Tập hợp ## số thực # hàng tỷ


Tổng hợp: Giacongreal

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *